Piątek /każdy piątek listopada/  1. Modlitwa

Rodziców, męża Stanisława Styp-Rekowskiego, Wandę, Józefa, Teresę, Halinę, Stanisława, Bogdana Górskich, Krystynę, Ryszarda Kreft, Zofię, Józefa Walczak, Wandę, Konrada Czapiewskich, Teresę, Jana Gołuńskich, Annę, Bronisława Kropidłowskich, Tadeusza Mańsk, Jana Cichosz;
Martę, Rozalię Korda, Weronikę, Sylwestra Malek, Teresę, Leona Rekowskich, Konradę, Henryka Koniecznych, Gertrudę, Józefa Skwierawskich, Bronisławę, Józefa, Gertrudę, Klemensa, Bronisławę, Jana, Księży Zmartwychwstańców, wszystkich krewnych, sąsiadów, dusze w czyśćcu cierpiące;
Antoniego Sławnego, Helenę, Franciszka, Tadeusza Sławnych, Joannę, Jana Marciniak, dziadków z obojga stron, Leokadię, Franciszka, Franciszka Makurat;
Zbigniewa, Anielę, Jana, Danutę, Krystynę, Stanisława Zblewskich, Zofię, Wiktora, Romana, Marię, Teresę, Tomasza, Jana, Krystynę, Franciszka Daleckich, Roberta, Zbigniewa Landowskich, Czesława Malek, Jacka Plata, ++ z rodziny Kąkolewskich, Stegart, Igiel, Betlewskich, babcię Pelowską, chrzestnych Wenckich, księży z naszej Parafii, sąsiadów, dusze w czyśćcu cierpiące;
Janinę, Stefana Imińskich, z rodziny Imińskich, Grzelaków, Jana Rafalskiego i z rodziny, Stanisława Gańskiego i z rodziny;
Anielę, Kazimierza, Krystynę Pobłockich, z rodziny Pobłockich, Teca, Halinę i Tadeusza Lemke;
Z rodziny Czarlińskich: Irenę, Leonarda, Piotra, Mariannę, Piotra, Gertrudę, Józefa, Zofię, Edmunda, Annę, Kazimierza, Henryka, Melanię, Klemensa, Reginę, Jadwigę, Halinę, Elżbiete, Henryka, Romana, Ninę, Władysławę, Annę, Jana, Piotra, Marię, Józefa, Aleksandra.
Z rodziny Świeczkowskich: Zofię, Leona, Jadwigę, Teodora, Edmunda, Jadwigę, Kazimierę, Helenę, Eugeniusza, Romualdę, Benedykta, Kazimierza, Romana, Halinę, Marię, Czesławę, Jadwigę, Jana, Stanisława, Brunona, Natalię, Jana, Elżbietę, Halinę, Romana, Józefa, Martę, Benedykta.
Piotra Błaszczyka, Helenę i Maksymiliana Szczepańskich, Brygidę, Eugenię i Henryka Knopik, Zenonę Soczyńską, Sabinę Paluszek, Marię, Agnieszkę, Józefa, Mariana, Alicję
i Zygmunta Zwara.

Piątek:  2. Biczowanie
Barbarę i Tadeusza Kuczyńskich i ++ z rodziny.
Joannę i Augustyna, Klarę i Franciszka, pokrewnych z obojga stron, Zofię, Jadwigę, Łucję i Janinę.
Tadeusza Słomińskiego, Jadwigę i Bernarda Słomińskich, Rozalię i Henryka Dzienisz, Bogumiłę Batka, Artura Stefańskiego, Zofię Peek, Księży Zmartwychwstańców
z naszego kościoła, ks. Pawła Miotk, dziadków Peek i Dzienisz.
Zdzisława, Jerzego, Konrada, Agnieszkę Wojciechowskich, Helenę, Bronisława Turzyńskich.
Rodziców i dziadków, męża i brata, wszystkich ++ z rodziny: Studzińskich, Newlin-Łukowicz, Janików, Gończów, Piątkowskich, Anielak, Kluczyńskich, Kantowskich, Sommer, Słomińskich, Murawskich, Pliszka, wszystkich znajomych i sąsiadów.
Antoniego Troka, Annę I Edmunda Lubeckich, Zygmunta, Andrzeja i z rodziny Benet, dziadków z obojga stron, Agnieszkę Rec i jej rodzinę, Krystynę i Edwarda Czarnowskich.
Irenę i Ryszarda Bełwon, Franciszka, Mariannę, Konrada, Jadwigę, Lecha, Witolda, Edwina, Jadwigę, Agatę, Edwarda, Tomasza, Jadwigę, Feliksa.
Romana Zimmermann, Marię i Jana Dysarz, Wandę i Feliksa Zimmermann, Krystynę, Franciszka, Franciszkę, Zbigniewa, Lidię, Patryka, Irenę, Annę, Ignacego, Genowefę, Jadwigę, Klemensa, Jadwigę, Bronisława, Bronisławę, Otylię, Małgorzatę.
Adama, z rodziny Piechowiak i Maślińskich, Anielę, Teofila Peplińskich, Teodorę, Pawła, Józefa, Gabrielę, Helenę, z rodziny Bączyńskich, Ofiary Smoleńska, pomordowanych
w Katyniu, tych, którzy giną na wojnie, dusze w czyśćcu cierpiące.
Gerarda, Marię, Józefa Gierszewskich; Jana, Agnieszkę, Antoniego, Genowefę, Franciszka, Waldemara Kropidłowskich, Jana, Annę, Józefa, Pawła Szczepańskich.
Zbigniewa, Janusza, Andrzeja Krzanowskich, Annę, Stanisława, Gerarda Gończ, Agnieszkę, Jana, Józefa Burczyk, Franciszkę, Józefa Wałoch, Edwarda Równy, Franciszkę Burczyk, Krzysztofa i Gertrudę Gończ, Franciszkę, Leokadię Konkol, Bogusię i Tolka Nogajewskich, sąsiadów, przyjaciół, dusze w czyśćcu cierpiące.

Piątek  3. Cierniem
Teresę, Józefa Miszewskich, Leokadię, Mariana Radomskich, Anastazję, Leona Miszewskich, Łucję, Bonifacego Pellowskich.
Ignacego, Wandę Cyra, Edmunda, Halina Krefta.
Jadwigę, Tadeusza, Helenę, Franciszka z rodziny Dera, Wincentego, Antoniego, Juliannę, Annę, Teresę, Anielę, Szczepana, Marię, ks. prał. Jana, siostrę Hieronimę, Siostrę Ignację, Annę, Jana, Ignacego, Martę, Franciszkę Irenę, Cecylię, Teofila,
z rodziny Borzyszkowskich.
Anielę, Józefa i ++ z rodziny Tusk, Teresę, Teofila i ++ z rodziny Jankowskich, Annę, Roberta, Marysię i ++ z rodziny Strojk, Krystynę, Roberta i ++ z rodziny Wiśniewskich, Leona i ++ z rodziny Formela.
Jana Nadolnego, Gertrudę i Bronisława Ziegert, Franciszka Kulas, Katarzynę Nadolną, Monikę i Zygmunta Rosińskich, Annę i Pawła Nadolnych, Pelagię i Józefa Nadolnych, Helenę Meger, Zenona Czerwińskiego.
Aleksandra Pobłockiego, Leokadię i Leona Cybulskich, Urszulę i Andrzeja Opińskich, Barbarę Jażdżewską, rodziców i rodzeństwo z rodziny Słomińskich, rodziców
i rodzeństwo z rodziny Cybulskich, rodziców i rodzeństwo z rodziny Pobłockich.
Rodziców Czapiewskich, Treder, Annę, Asię, Feliksa, rodziców chrzestnych, dziadków
z obojga stron i ++ z rodziny.
Genowefę, Stanisława, Leona, Jadwigę, Józefa, Jana, Janinę, Zenona, Marię i Józefa.
Henryka i Teresę Brunieckich, Kazimierza Witt, Danutę Reszczyńską, Mariannę
i Franciszka Krogel, Marię Plata.
Bronisławę, Antoniego Eufenię, Mariannę, Zygfryda, Genowefę, Jana i Eugeniusza.
Z rodzin: Wódkowskich, Zabrockich, Grulkowskich, Kotowskich, Dorszewskich, Lorenc, Stark, Cygert, Kuberskich, Niedziocha, Wajcowicz, Kantorskich, Arciszewskich, Sinickich, Szeklickich, Liedtke, Błażejewskich, Wolskich, Złotek, Helfer, Kleinszmidt, Nowak, dusze w czyśćcu cierpiące.

Piątek  4. Droga
Henryka Bała, Franciszkę Mysłek, Kazimierza Wójcika, Stefanię i Władysława Bałów, Janinę i Mariana Bieniów, Marię i Bolesława Rogalów, Franciszka Rogalę, Anielę Wojtycha, Władysława Mikusa z żoną, Krystynę i Mirosława Drożdżalów, Jana
i Henrykę Kinka, Marię Lipską, Zbigniewa Masiaka, Jadwigę Szyca, Krzysztofa Bienia.
Wszystkich ++ z rodziny Kopp Ostrowskich i Literskich, Stanisława, Bronisława, Leokadię, Zbigniewa, Henryka, Kazimierza, Jarka, Kazimierę, Stanisława, Gertrudę, Józefa, Helenę, Reginę, Franciszka, Mariannę, Irenę, Jana, Stanisława, Zygmunta, Halinę, Feliksa, Reginę, dusze w czyśćcu cierpiące.
Andrzeja, Mariolę i Patryka Sarach, dusze w czyśćcu cierpiące.
Kazimierza, Leokadię, Helenę, Władysława Sujeckich, Mariannę, Władysława Słomińskich, Mariannę, Juliana Synak, Tadeusza, Teresę Dąbkiewicz, Bogumiłę Kasicką, Franciszka, Mariannę Dąbkiewicz, Jerzego Rekowskiego.
Zbigniewa Lipskiego, Artura, Amelię, Helenę, Zygmunta, Janinę.
Urszulę Mrozewską, Leokadię, Józefa Werra, Klarę, Andrzeja Bonca, Elżbietę, Franciszka Bobrowskich, Annę, Jana Groth, Wiesławę Werra-Bela.
Mężą Stanisława, rodziców i teściów, ++ z rodziny Cyrzanów, Skwierawskich, Wojciechowskich, Mastalerz, Rekowskich, Wajlantów, Klainszmit, Petrów, sąsiadów, znajomych, dusze w czyśćcu cierpiące.
Męża Ryszarda, ojca Leona, dziadków i babcie: Otylię i Leona, Monikę i Franciszka, ciocie, wujków, babcie Augustynę, sąsiadów, dusze w czyśćcu cierpiące.
Z rodziny Kulas: Konrada, Ludwika, Reginę, Władysława, Władysławę, Marię; z rodziny Karcz: Feliksa i Martę, Jana i Teresę, Bernarda i Helenę, Stanisława.
Wojciecha, Urszulę, Leokadię, Augustyna, Annę, Mariana, Irenę, Alojzego Nastały; Helenę, Jana Petry, ++ z rodziny Zwara i Arendt.
Mirosława, Lidię, Rajmunda, Michałą Gierszewskich, Piotra, Pawła, Martę Jereczek, Henryka, Janinę, Mieczysława Cieszyńskich, Danutę i Gerarda Filipskich, Stefanię
i Leona Wilczewskich, Józefa, Wojciecha Andryk, Leokadię i Waleriana Wica, Grzegorza, Józefa, Zofię i Józefa Szulfer, Czesława Skiba, Adelę i Mariana Ignatowiczów.

Piątek  5. Śmierć
Z rodzin: Raszeja, Gołuńskich, Lewandowskich, Landowskich, Wróblewskich.
Annę i Floriana, Krystynę, Władysławę, Teresę, Katarzynę, Mikołaja, Józefa, Augustynę. Franciszka, Zofię, Juliannę, Mariannę, Stefana, Annę, Jana, Leona, Leona, Jadwigę, Elżbietę, Władysława, Jana, Klemensa, Leona, Walewskę, Juannę, Feliksa, Józefę, Stanisława, Wandę, Władysława, Ludwika, Wandę, Janitę, Wandę, Stanisława, Augustynę, Bronisława, Bernardę, Bolesława, Henrykę, Irenę, Bronisława, Edwarda, Małgorzatę, Stanisława, Irenę, Bronisławę, Klarę, Czesława, Jadwigę, Bronisława, Edwarda, Romana, Małgorzatę, Stanisława, Irenę, Bronisławę, Klarę, Czesława, Jadwigę, Magdalenę, Antoniego, Grzegorza, Władysławę, Stanisława, Kazimierza, Helenę, Helenę, Brygidę, Henrykę, Ewę, Teresę, Anastazję, Mirosława, Jana, Jadwigę, Wacława, rodziców chrzestnych, teściów, wszystkich kapłanów, dusze w czyśćcu cierpiące.
Antoniego Walk, Alfonsa Zdrojewskiego.
Bolesława, Bernardę, Maksymiliana, Tatianę, Włodzimierza, Bogdana, Adama, Pelagię, Jana, Józefa, Wandę, Mieczysława, Klemensa, Marię, Annę, Zofię, Katarzynę, Teresę, Rozalię, Franciszka, Annę, Floriana, Władysławę, Annę, Leona, Teresę, Pawła, Martę, Helenę, Bernarda, Leokadię, Andrzeja, Władysława, Mariannę, Jana, Franciszka, Jana, Czesława, Zygmunta, Alfonsa, Helenę, Brygidę, Henrykę.
Agnieszkę i Jana Cichosz, Halinę i Henryka Dufke, Andrzeja Zabrockiego, Martę
i Franciszka Plata, Mariolę Kruszyńską, Aldonę Ladowską, Czesława Schafer, Annę Marię Rinaldi, dusze w czyśćcu cierpiące.
Brunona, Małgorzatę, Józefa, Franciszka Denert,  Helenę, Antoniego, Urszulę, Józefa, Eugeniusza Myller,  Annę, Alfonsa, Grzegorza Kulaszewicz,  z rodziny: Flis, Bielau, Szlagowskich, Plszewskich, Rzepka, Szmyt, Okrój, Potrac, Henrykę i Jana Kinka, sąsiadów, znajomych, księży, dusze w czyśćcu cierpiące.
Andrzeja, Helenę, Władysława, Brzoskowskich, Marię, Józefa, Pelagię, Bronisława Libera, Stanisława, Helenę, Franciszka, Bronisława, Teresę, Leona, Irenę Bławat, Małgorzatę, Józefa Blok, Anitę Mrowka, Teresę, Wacława, Ewę Walkusz, Kazimierza Piankowskiego, Zofię, Franciszka Jasińskich, Grzegorza Trzcińskiego, Annę, Beniamina Reszka, Irenę, Zygmunta Turzyńskich, Księży Zmartwychwstańców, dusze w czyśćcu cierpiące.
Rozalię, Helenę, Małgorzatę, Agnieszkę, Różę, Kurta, Leona, Ryszarda, Artura.

Sobota  1. Zwiastowanie
Zbigniewa Masiak, Julię i Walentego Gądek, Józefę, Franciszka, Włodzimierza, Wandę, Józefa, Hannę Nycz, Mariana Kopeć i ++ z rodziny, Antoninę, Piotra, Ludwika Famułka, koleżanki, kolegów i nauczycieli, księży pracujących w naszych parafiach, dusze
w czyśćcu cierpiące.
Zbigniewa Masiak, Zofię, Czesława i Gerarda Masiak, Romana i Medardę Szewczuk, Władysławę i Czesława Jarmakiewiewicz, ++ z rodzin: Masiak, Jarmakiewicz, Szewczuk, Janinę Zblewską, Wioletę Kulaszewicz, Tadeusza Bysiewicz, Wandę i Bolesława Zieniewicz, Ryszarda Ruta, Bronisławę, Ryszarda, Helenę, Waldemara, Mariana Wołowicz, Władysławę i Edwarda Rogala, kapłanów, sąsiadów, dusze w czyśćcu cierpiące.
Helenę i Ignacego Kinowskich, Modestę i Bernarda Janiszewskich, Bernadetę, Eustachego, Edwarda, Ryszarda, Anetę i Roberta, Stanisława, dziadków z obojga stron, sąsiadów, znajowych i wszystkich pokrewnych.
Bożenę Lewandowską, Reginę, Martę i Jana Lewandowskich, z rodziny Lewandowskich i Stopikowskich, Martę i Alfonsa Mrozewskich, z rodziny Mrozewskich i Kliczkowskich, Włodzimierza Zachariasz.
Wandę i Jana Jaźwińskich, Jana, rodziców i rodzeństwo z rodziny Gliwa, Jadwigę, Bolesława i Jerzego Łąckich, Halinę, Jerzego i Janusza Cybulskich, Zygmunta Jaźwińskiego, Martę i Kazimierza Januszewskich, Henryka Januszewskiego Henryka
i Piotra Mrowińskich.
Jadwigę i Waleriana Koseckich, Helenę, Konrada, Gerarda Mrozewskich, dziadków: Mrozewskich, Koseckich, Brzóskowskich.
Józefa, Annę Marchewicz, Zygmunta, Marię Dargacz, Jacka Szchwiertz, Antoniego, Józefa, Annę Puzdrowskich, Stanisława, Urszulę Reich, Ewę Szonagel, z rodziny Monasterskich, Ryszarda, Stanisławę Jaworskich, Czesława, Marię Pietrzak, babcie
i dziadków z obojga stron.

Sobota  2. Nawiedzenie
Piotra i Anastazję, Roberta i Martę, Bernarda, Annę, Józefa, Michała, Łucję, Liberatę, Juliannę, Zofię, Genowefę, Bolesława, Mariannę, Jadwigę, Leona, Władysława, Gertrudę, Jana, Stefanię, Stefana, Jadwigę, dusze w czyśćcu cierpiące.
Jadwigę, Mieczysława Kiedrowskich, ++ członków ich rodzin, Czesława Narloch.
Zygmunta, Jana, Jadwigę, Alfonsa, Klarę, Annę, Piotra, Kazimierza, Jana, Helenę, Janinę, Konrada, Józefa, Zygmunta, Franciszkę, Wegnera, Ksawerego, Juliannę, Irenę, Bolesława, Jana, Stanisława, Wiesława.
Rozalię, Józefa, Andrzeja, Łukasza Skwierawskich, Juliannę, Genowefę, Franciszka Peplińskich, Wandę, Ignacego Cyra.
Z rodziny Ćwikałowskich, Alojzego, Helenę, Gertrudę Blok, Jana, Urszulę Półczyńskich, Bernarda, Józefa, Helenę, Krystynę, Brygidę Pałasz, Jadwigę, rodziców chrzestnych
z obojga stron, z rodziny Podolskich, Romana, Rozalię, Zygmunta, Alfonsa, Romana, Janinę, Jarosława i Stanisława Tomasiuk.
Wandę i Roberta Zielińskich, Marię Zielińską, dziadków z obojga stron, Józefa
i Stanisława Domian, Władysławę i Stanisława Ślęczak, Krystynę i Eugeniusza Gawlik, Jadwigę i Pawła Mania, Władysławę i Jana Balcerzak, Martę Kasprowicz, sąsiadów
z Kartuskiej 11A.
Józefa, Franciszka, Gertrudę, Jolę, Stanisława, Tomasza Kutella, Marię, Szymona, Edmunda Brunieckich, Annę, Gerarda Tuszkowskich, Czesława Bobrowskiego, Kazimierza, Ryszarda, Huberta Stolc, Bogdana Plichta, Magdalenę Rekowską, sąsiadów z Kartuskiej 11A.
Stefana Stencel, Agnieszkę, Franciszka Bosak, Martę, Leopolda Stencel, Bronisława Bobrowskiego, Władysława Bosak, z rodziny Stencel i Bosak, sąsiadów, dusze w czyśćcu cierpiące.
Henryka Muchowskiego, rodziców i rodzeństwo z obojga stron, Jolantę, Erykę, Mikołaja, Katarzynę, sąsiadów, dusze w czyśćcu cierpiące.
Stanisława, Martę, Alfonsa, Zdzisławę, Bronisława, Anastazego, Romana, Augustynę, Jana, Stefanię, Antoniego, Jadwigę, Urszulę, Mariannę, Felicję, Anastazego, Elżbietę, Onufrego, Władysława, Wandę, Stefanię, Leona. Mariana, Józefa, Marię, Antoniego, Marię, Helenę, Agnieszkę, Alfonsa, Janusza, Reginę.

Sobota  3. Narodzenie
Piotra i Anastazję, Roberta i Martę, Bernarda, Annę, Józefa, Michała, Łucję, Liberatę, Juliannę, Zofię, Genowefę, Bolesława, Mariannę, Jadwigę, Leona, Wiktorię, Władysława, Gertrudę, Jana, Stefanię, Stefana, Jadwigę, dusze w czyśćcu cierpiące.
Feliksa, Jacka, Marię, Henryka Kerlin, Katarzynę, Augustyna, Feliksa, Bronisława, Brygidę, Reginę, Jana, Gertrudę, Franciszka, Jana, Leokadię i ++z rodziny: Dejk, Bober, Chrapkowskich, Gawin, Kropidłowskich, Stefańskich, Latasiewicz; Urszulę i Jerzego Murglin, Franciszka, Józefa, Basię i Wiesława, sąsiadów z ulicy Abrahama
i Młodokaszubów, naszych kapłanów i nauczycieli, koleżanki i kolegów, dusze
w czyśćcu cierpiące.
Wojciecha i Aleksandra Jereczek, Zofię, Feliksa i Jana Potrac, Gertrudę i Maksymiliana Połom.
Włodzimierza, Marię, Jana, Janinę, Jerzego, Zygmunta Woźniak, Jadwigę, Michała, Barbarę Kujach, Jerzego Plichta.
Huberta Czech, Krystiana, Jolantę, Stefanię Kosznik, Gracjana, Ludwikę, Agnieszkę, Jana, Annę, Jana, Jadwigę, Zygmunta, Teca, Łucję, Jana, Annę Makurat, Jana, Bronisława, Stefanię, Grażynę, Franciszkę, Jana, Monikę Mądry, Teofila, Pawła Tusk, Helenę, Stanisława, Kazimierza, Jana Klein, Wiktora, Łucję, Leona, Helenę, Bernarda, Bronisławę, Zygmunta, Helenę, Stanisława, Bronisławę, Feliksa, Wandę, Andrzeja, Pawła, Genowefę, Kazimierza, Irenę, Stanisława, Marka, Gerarda, Emila, Walentego, Reginę, Janusza, Henryka, księży z naszej parafii, sąsiadów, przyjaciół, dusze w czyśćcu cierpiące.
Wandę, Edmunda, Franciszka, Franciszka, Leszka i Maryśkę.
Natalię, Edwarda, Mateusza, Mariannę i Józefa z rodziny Pobłockich, Łucję, Augustyna, Władysława, Józefa, Bronisławę, Rozalię z rodziny Werochowskich, Kazimierę i Alojzego Lemańczyk, pokrewnych z obojga stron, dusze w czyśćcu cierpiące.

Sobota  4. Ofiarowanie
Marię, Martę, Franciszka, Annę, Wincentego, Marylę, Jana, Halinę, Henryka, Annę, Wandę, Józwa, ks. Bogusława, Elę, Zofię, Piotra, Franciszkę, Jadwigę.
Wiesława, Krystynę, Czesława, Mirosława, Leokadię, Stefana, Franciszkę, Wilhelma, Mieczysława, Annę, Józefa, Jana, Franciszka, Urszulę, Ludwika, Kazimierę, Janinę, Wiktorię, Melchiora, i ++ z rodziny: Zielińskich, Luettszwagier, Kozikowskich.
Męża Józefa Werochowskiego, rodziców Łucję, Augustyna Werochowskich, Kazimierę, Alojzego Lemańczyk, rodzeństwo z rodzinami: Józefa i Helenę, Natalię i Edwarda, Irenę, Bolesława, Zdzisława, Stefana, Jerzego i Reginę, Władysława, Teresę Breza, Helenę, pokrewnych z obojga stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
Marię i Henryka Kerlin, ++ z rodziny, Alfonsa i Zdzisława, ++ z rodziny Markowskich, Majkowskich, dusze w czyśćcu cierpiące.
++ z rodziny Szutenberg, Małachowskich i Szwarc.
Walerię, Franciszka, Elżbietę Kobierowskich i Baska, Zofię i Jana Karpińskich, Helenę, Marcina, Edmunda Kosznik i Zielińskich, Urszulę, Stanisława Stobińskich, Piotr, Gintera Wrońskich, Księży Zmartwychwstańców, dusze w czyśćcu cierpiące.
Anielę, Jana Brzoskowskich, Helenę, Władysława, Romana Sulej, Krystynę Brzoskowską.
Lidię, Stanisława Miotk, Walerię, Leona Machola, Martę, Aleksandra Zblewskich, Halinę, Jana Skwierawskich, Annę, Franciszka Majkowskich, Mariannę, Teofila Skwierawskich, Bożenę, Stanisława, Zofię Zblewskich, Alinę Miotk, Księży z parafii Zmartwychwstania Pańskiego, dusze w czyśćcu cierpiące.
Reginę i Klemensa Wałdoch, Annę i Józefa Ciecholewskich, Barbarę i Alfonsa Lenc, Teresa i Kazimierz Prychła, Reginę i Stanisława Schonnagel, Piotra Millera, Krystynę Okrój, ks. Stanisława Lenc.
Stefana Lemańczyk, Kazimierę, Alojzego, Józefa, Helenę, Gertrudę, Bolesława, Irenę, Bolesława, Kazimierza, Wiesława Werochowskich, dziadków z obojga stron, Izydora, Annę, Agatę, Jana, Franciszka, Annę, Renatę, dziadków z obojga stron, dusze w czyśćcu cierpiące, z rodzin: Brzoskowskich, Pestka, Radomskich, Asztemborskich, Bławat, Prondzyńskich, Przybyłów, Parzątka, Lipińskich, Hawryszków i Rybakowskich, dusze
w czyśćcu cierpiące.

Sobota  5. Znalezienie
Alfonsa, Józefa, Antoniego, Michalinę, Sylwestra, Teofilę, Krystynę, Agnieszkę, Antoniego, Irenę, Heliodora, Gertrudę, Krystynę, Halinę, Zenona, Jerzego, Stefana.
Kazimierza Koseckiego, z rodziny: Kapsiak, Cybulskich, Koseckich i Knut.
Władysława Jeszka, Wandę i Józefa Pellowskich, Edmunda Pellowskiego, Romana
i Urszulę Pellowskich, Annę i Antoniego Jeszka, Krystynę Trawicką, Alinę Miotk.
Józefa, Jana, Stefanię, Sabinę Breza, rodziców i dziadków z obojga stron, Jakuba Breza, Józefa, Agnieszkę, Jadwigę, Kazimierza, Zygmunta, Stanisława i Alojzego z rodziny Bober, dusze w czyśćcu cierpiące, Iwonę Węcławik.
Klarę i Klemensa Klasa, Zbigniewa i Mariana Klasa, z rodziny Pellowskich, Halinę, Kazimierza, Edmunda, Helenę, Mariana Szarafin, Elżbietę, Antoniego i Jana Wojciechowskich, Irenę, Zygmunta, Annę Józefa Klasa, z rodziny Pirch.
Gerarda Zabrockiego, z rodziny Zabrockich, Edwarda Waśniewskiego, z rodziny: Waśniewskich, Hinc Lutszwager, Kedrowskich, Łukowicz, Mariana Dułak, i ++ z rodziny
i krewnych.
Stefanię i Augustyna Niklas, Urszulę, Irenę i Zbigniewa Niklas, ciocie i wujków, z rodzin Kupc i Piask, Wladysława i z rodziny Kuklińskich, sąsiadów i znajomych, tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem, na Ukrainie i w Izraelu, dusze w czyśćcu cierpiące.
Anitę Mrowka, Helenę, Jana Chmielewskich, z rodziny: Cyra, Chmielewskich
i Brzoskowskich.
Leona i Martę, Henryka i Martę, Zofię i Jerzego, Annę i Pawła, Franciszka i Pelagię, Ryszarda i Krystynę, Edwina, Zofię, Jerzego, Pawła i Marię, Anetę, Małgorzatę, Annę, Helenę, Rajmunda, Leszka, Jurka, Jana, Irenę.
Z rodziny: Kulas, Parackich, Kropidłowskich, Dąbek, Kleiszmidt, Proszkiewicz, Gradowskich, Dziemińskich, Olszewskich, Hinc, Hinca, Loll, Białk, Zblewskich, Michalak, Lipińskich, Łosińskich, Knopików, Muler, Stencel, Szymańskich, Kacpura, Piechowskich, Navus-Wysockich, Końka, Gierszewskich, Migowskich, Szuta, Trawickich, sąsiadów, księży i pokrewnych.
Rodziców z obojga stron, Elżbietę, Józefa, Józefę, Stanisława, Feliksa, Zygmunta, braci, siostry, szwagrów, krewnych, Jadwigę, Leokadię, kapłanów, siostry zakonne, dusze
w czyśćcu cierpiące.

Poniedziałek  1. Zwiastowanie
Bolesława, Weronikę, Jerzego. Marię, Jakuba, Helenę, Piotra, Helenę, Stefanię, Jadwigę, Anetę, Bronisława, Zbigniewa, Zygmunta, Franciszka, Krzysztofa, Gertrudę, Marię.
Franciszka, Paulinę, Jana, Mateusza, Mariannę, Telesfora, Ludwikę, Łucję, Mariana, Jadwigę, Henryka, Mieczysława, Ludwika, Gertrudę, Jana, Martę, Zofię, Marię, Janinę, Teodorę, Augustyna, Wiktorię, Henryka, Jadwigę, Tadeusza, Henryka, Bogdana.
Stanisława Daszkowskiego oraz wszystkich z rodziny, z rodzin: Cieszyńskich, Kulwikowskich, Gaffke, Sternik, Lorbieckich, Skwierawskich, Gruchała, Stanisława Kaszubowskiego oraz wszystkich z rodziny, Jerzego i Piotra Marchel, krewnych, przyjaciół, sąsiadów.
Stanisława i Ludwikę Zięba, Annę, Bolesława, Jerzego, Alana Chmielewskich, Hanię
i Zygmunta Dzienisz, krewnych i znajomych z rodziny Chmielewskich i Zięba.
Z rodzin: Ruchniewicz, Perszewskich, Gliwa, Makurat. Myśliwiec, Brzóska, Leszczyńskich, dusze w czyśćcu cierpiące.
Z rodzin: Piotrowskich, Prądzyńskich, Pióro, Wierzba, Naraz, Gałęckich, Gdaniec, Styra.
Marię, Benedykta, Agnieszkę, Józefa, Józefa, Jana, Bożenę, Czesława, Sabinę, Barbarę, krewnych z rodzin: Tomaszewskich, Magnor, Basińskich, dusze w czyśćcu cierpiące.
Zenona Czerwińskiego.
Helenę, Aleksandra, Melanię, Józefa, Eugeniusza, Franciszka, Annę, Józefa, Martę Peplińskich, Franciszkę, Józefa, Teklę, Józefa, Henryka, Leokadię, Edwarda, Mariannę, Władysława, Juliannę, Bazylego Baska, Feliksa, Martę, Leona, Krystynę, Zenona Maszka, Andrzeja, Ryszarda Groth, Józefę, Józefa, Henryka Makurat, Brygidę, Joachima, Irenę, Zbigniewa, dusze w czyśćcu cierpiące.
Łucję, Jana, z rodziny: Kulas, Kulwikowskich, Skwierawskich, Rożkowskich, Okoniewskich, Zaborowskich, Jereczek, Pribnow, Bednarskich, Brauer, Kandyba, Sołończyk, Gliszczyńskich, Szmidt, Oler, Bukowskich, koleżanki i kolegów, sąsiadów, księży i braci pracujących przy naszej parafii.
Klementynę, Franciszka, Józefa, Magdalenę, Michała, Mariana, Antoniego, Wiesława, Zygmunta, Jadwigę, Bolesława, Edmunda, Edytę, Piotra, Zenona, Kazimierza, Agnieszkę, Szymona.

Poniedziałek  2. Nawiedzenie
Tadeusza, Teresę, Romana, Janinę, Juliusza, Leokadię Pietruszewskich, Leona, Mariannę, Alojzego, Agnieszkę Kiełpin, Józefa, Anastazję, Jana, Anielę Brzoskowskich, Józefa, Marię Osowskich, Andrzeja, Anielę, Hanię, Jana, Barbarę Gubrynowicz, Stanisława Podrazik, Euzebiusza Podsiadło, Annę Duzowską, Marię Zwara.
Z rodziny: Brychczyńskich, Breza, Doering, rodziców chrzestnych, pokrewnych z obojga stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
Marię, Edwina i dziadków Okroj, Kazimierę, Alojzego, Kazimierza, Marka i Krystynę Łangowskich, Sławka Szlagowskiego.
Annę i Bronisława Kropidłowskich, Edmunda Kropidłowskiego, Martę, Augustyna Dettlaff, Alojzego i Zygmunta Dettlaff, z rodzin: Kropidłowskich, Dettlaff, Ramczykowskich, Klasa, Kropidłowskich, dusze w czyśćcu cierpiące, Wiesławę
i Waldemara, Józefa i Luizę, Ernę, Piotra, Henryka, Jana, Annę, Janinę, Pawła.
Helenę, Edmunda, Zofię i Franciszka Toczek, Helenę i Andrzeja Szandrach, Feliksa, Jana, Stanisława i Cecylię, Zofię, Lidię, Jana, Marysię i Helenę, Agnieszkę i Kazimierza Słomińskich, Ludwikę Formella, Ludwikę Biernat, Annę i Lucjana Kamińskich, Marię Kapicką, Małgorzatę Banach, Felicję i Czesława Czapiewskich, księży którzy posługiwali w tutejszym kościele, dusze w czyśćcu cierpiące, Leszka, Franka, Helenę, Klarę, Grzegorza i Stanisława, Zofię Świeczkowską, Gertrudę Romańską.
Weronikę, Alojzego, Rozalię, Konrada, Bronisława, Stefana, Jana, Gertrudę, Stanisława, Piotra, Irenę, Alfonsa, Zbigniewa, Teofila.
Halinę Szuta, Ireneusza, Beatę, Leszka, Pawła Okoniewskich, Marię, Kazimierza, Helenę, Czesławę, Lucjana, Agnieszkę, Franciszka, Aleksandrę, Wiesława, Urszulę, Alfonsa, Renatę, Leona, Zofię, Hannę, Jadwigę, Feliksa, Arkadiusza, Romana, Józefa, Halinę, Eugeniusza, Halinę, Romana, Marię.
Uga i Janinę Piankowskich, Jerzego, Halinę Broc, Genowefę Kerlin, Reginę i Bernarda Peplińskich, Augustyna, Teresę i Klemensa Broc, Klarę i Stanisława, Jana i Wandę, Renię, Lidkę, dziadków z obojga stron, dusze w czyśćcu cierpiące.

Poniedziałek  3. Narodzenie
Wandę, Władysława, Mariana Piankowskich, Praksedę, Bernarda, Kazimierza, Zofię, Ireneusza i ++ z rodziny Piankowskich, Gertrudę, Leona Wolf, Monikę, Jana, Jadwigę, Władysława Kąkol, Mariannę, Franciszka, Jana, Franciszka, Kazimierę, Janinę, Jerzego, Kazimierza, Halinę Cybulskich, Joannę Domarus, Antoniego Hetmańskiego, Bronisławę, Franciszka Studzińskich, Genowefę, Jana, Mieczysławę, Marka Las, Martę Princ, Marię, Ludwika Wrycza, Ludwikę Biernat, Krystynę Brzeską, Helenę, Edmunda Toczek, sąsiadów, znajomych, dusze w czyśćcu cierpiące.
Z rodziny: Szutenberg, Tkaczyk, Grzonka, Szulczewska, Czołba, Małachowskich.
Wandę i Alfonsa Gliwa, Wandę i Pawła Szulfer, Czesławę i Kazimierza Gliwa, Annę
i Franciszka Kowalewskich, Helenę i Józefa Gliwa, Annę Lemka, Kazimierza, Franciszkę, Antoniego Krużyckich.
Zofię, Leona, Józefa, Adama, Marię Niklas, Zofię, Alojzego, Krzysztofa Leszkowskich, dziadków: Leszkowskich, Niklas, Rybakowskich, Kubeszewskich, dusze w czyśćcu cierpiące, Edmunda, Przemysława Ostrowskich, Jadwigę Flis.
Helenę i Antoniego Kosmowskich, Helenę i Kazimierza Szmytkowskich, Bożenę i Piotra Radkowskich, Janusza Kosmowskiego, dziadków i babcie z obojga stron, dusze
w czyśćcu cierpiące.
Elżbietę, Władysława, Pelagię, Irenę, Czesława, Stanisława, Konrada, Jana, Romana, Adama, Dominika, Renatę, Jerzego, Anastazję, Michała, Walentego, Michała, Gertrudę, Stanisława, Wandę, Agnieszkę, Leona, Wojciecha, Zofię, Zbigniewa, Stefana, Stefanię, Janinę.
Rodziców i krewnych z rodziny Daszkowskich i Knybów, rodziców i krewnych z rodziny Stoltmann, rodziców chrzestnych, Księży Zmartwychwstańców z naszej Parafii, dusze
w czyśćcu cierpiące.
Męża Edmunda Trzos i jego rodziców oraz siostry Elżbietę i Marię, rodziców Łukowicz
i ich dzieci, rodziców chrzestnych. Księży Zmartwychwstańców z naszej Parafii, dusze
w czyśćcu cierpiące.
Eugenię, Zofię, Jana, Helenę, Józefa, z rodziny Kupper i Krukowskich.

Poniedziałek  4. Ofiarowanie
Annę, Teofila, Emmę, Bernarda, Genowefę, Edwarda, Bronisława, Franciszka, Mariana, Edmunda, Mirosławę, Agnieszkę, Kazimierza, Ludwikę, Kamilę, Teodora, Teresę, Franciszka, Gertrudę, Reginę, Teresę, Zygmunta, Bronisława, Wacława, Zofię, Edwina, Edwarda, Gerarda, Urszulę, babcie, dziadków i sąsiadów, dusze w czyśćcu cierpiące.
Jadwigę i Kazimierza Cylkowskich, Celinę, Mariana, Mariusza Leoniak, Ryszarda i Jacka Budzyńskich, dziadków Cylkowskich i Ciecholińskich, dziadków Leoniaków
i Budzyńskich przyjaciół, Ulkę, Zosię, Wandę, Małgosię, Marka, Renatę i Rafała Adamczyk.
Juliana, Juliannę, Hildegardę, Władysława, wszystkich ++ z rodziny Lempart i Krzysztoń, Wandę, Stanisława, Józefa, Reginę, Teresę, z rodziny Jaros i Borkowskich, Berner, Poniewier, Ćwiąkała, Krystynę, Wojciecha, Jadwigę, Władysławę Jarmakiewicz, sąsiadów Józefa, Jacka, znajomych, sąsiadów, kapłanów z parafii Zmartwychwstania Pańskiego i parafii Świętej Trójcy, dusze w czyśćcu cierpiące.
Henryka Słomińskiego, rodziców Jana i Klementynę, dziadków Skwierawskich i Piotra Skwierawskiego.
Stanisława, Józefinę, Bernarda Bobrowskich, Helenę, Jana Buszman, Jana, Andrzeja, Wandę, Józefa Pałasz, Ewę, Jana Szczypiorowskich, Irenę, Norberta Krużyckich, Józefa Ostrowskiego.
Z rodziny Kulów i Sirockich.
Hieronima Żołądek, jego rodziców i ++ z rodziny, Agnieszkę, Leona Okroj, Teresę, Juliana Rajkowskich, Ludwikę, Stefana Łangowskich, Edmunda Heft, Elżbietę
i Zygmunta Warst, z rodziny Okroj, Żołądek i Jażdżewskich.
Wiesława, Krystynę, Czesława, Stefana, Mirosława, Mariana, Monikę, Lucynę, Annę, Macieja, Romana, Kazimierza, Reginę, Zygmunta, Kamila, Andrzeja.
Weronikę, Franciszka, Henryka, Czesława, Bogumiła z rodziny Klinkoszów, Marię, Józefa, Anastazję, Juliusza z rodziny Leszków, Jadzię, Władysława, Stanisława, Jana Bobryk, Antoniego, Bronisławę, kuzynów, ciocie z obojga stron, Józefa, Dominikę Reclaf, Dominikę, Zdzisława, księży, dusze w czyśćcu cierpiące, Przemysława, Terenię, wszystkich pokrewnych z obojga stron.

Poniedziałek  5. Znalezienie
Z rodziny: Murglin, Bielawa, Karczewskich, Kaliszewskich, Maszka, Roda, Stalke, Rekowskich, Lipińskich, Kiedrowicz, Hapka.
Otylię i Maksymiliana Brzezińskich, ich rodziców i Tomasza Brzezińskiego, Kazimierę
i Zbigniewa Rzerzycha, ich rodziców i Iwonę Jańczak, Franciszkę i Waltera Ciwis,
i Jolantę Muniowską, Elżbietę i Leszka Rzerzycha, Władysławę, Pawła, Bogdana i Marka Nichnerowicz, Marię i ks. Franciszka Janikowskich, Romę i Teodora Miłota, Ryszarda, Gertrudę i Stanisława Iwelskich, Krystynę i Wacława Gostkowskich, Huberta Żeromskiego, Eugenię Banach, Eugenię Antoń, Alojzego i Felicję Brzezińskich, Katarzynę i Alojzego Kończyńskich.
Urszulę i Brunona, Andrzeja Formela, Krystynę, Romana Stencel, Henrykę, Agnieszkę, Jana i Kazimierza Lemka, Henryka i Kazimierza Lemka, Irenę i Piotra Verhoven, Irenę, Bernarda, Franciszka, Stanisława i Mateusza Brylowskich, Monikę, Józefa i Wiesława Stencel, Teresę, Zofię, Ziomek, Marię i Kazimierza Nejranowskich, Helenę, Agnieszkę, Józefa, Henryka Formela, Gertrudę, Edmunda i Władysława Formela, Halinę, Zygmunta i Kazimierza Krauze, Janinę, Józrfa i Romana Warczak, ks. Romualda Barańczyka,
ks. Muszyńskiego, ks. Jana Literskiego, brata Klemensa, ks. Kazimierza Gierszewskiego, ks. Gerarda Janikowskiego, ks. Piotra Bulczaka i wszystkich ++ Zmartwychwstańców, Radosława Flisikowskiego, Benedykta Karczewskiego i jego małżonkę, Gerarda Wrycza, Elżbietę Hinca, Franciszka Lewna, Franciszkę Katronka, panią Etmańską i ++ z Trzeciego Zakonu Św. Franciszka z Asyżu, wszystkich ++ z rodzin: Formela, Stencel, Brylowskich, Lemka, Gilmajster, Skierka, Sobisz, Sartowskich, Lewna, Kreft, Muszyńskich, Verhoeven, ++ z Trzeciego Zakonu Św. Franciszka, sąsiadów z ul. Norwida, Przemysłowej w Kościerzynie, Stawiskach i z ul. Matejki w Toruniu, nauczycieli uczących w Kościerzynie, Sarnowach i Toruniu, znajomych i wszystkich ++ Bogu wiadomych których kiedykolwiek spotkaliśmy, dusze w czyśćcu cierpiące.
Dusze w czyśćcu cierpiące, ++ biskupów, kapłanów, zakonnie, braci, ofiary: wojen, wypadków, katastrof, kolegów, koleżanek, sąsiadów, przyjaciół i nieprzyjaciół, darczyńców, wychowawców.

Wtorek  1. Modlitwa
Mateusza i Michała Szutenberg, z rodziny: Młyńskich, Szwarc, Wieckich, Szutenberg, dusze w czyśćcu cierpiące.
Bogusławę i Stanisława Kowalczyk, Kazimierę i Jana Sudak, Marię i Janusza Ochockich, Teklę i Piotra Kowalczyk, Jadwigę i Witolda Marszałkowskich, z rodziny: Jełowickich, Sudaków, Marszałkowskich, Kozaneckich, Rolińskich, Raczyńskich, Kowalczyków, dusze w czyśćcu cierpiące.
Annę, Jana, Tadeusza, Agatę, Leona Kreft, Barbarę, Leona, Wiktora, Irenę Łukowicz, Łucję, Bolesława Banaszak, Mariannę, Antoniego, Marię, Joachima Knuth, Helenę, Józefa, Wenancjusza Narloch, Lidwinę, Władysława Jasińskich, Zygmunta Meyer, Wiesława Węsierskiego, Andrzeja Gierszewskiego, Barbarę, Brunona Czaja.
Agnieszkę, Edmunda Łakomiak, Józefa, Leokadię Łakomiak, Franciszka Zaborowskiego, Augustyna, Annę Zaborowskich, Jana Rzeźnikowskiego i wszyscy ++ z rodziny.
Czesławę i Franciszka Wróblewskich, Mariannę i Józefa Budnarowskich, dziadków
z obojga stron, rodziców chrzestnych, Irenę, Elżbietę, Józefa, Agnieszkę, Annę, Gustę, Wiktora, Jadwigę, Monikę, Elżbietę, Zdzisława, Renatę, Jana, Aleksa, Jerzego.
Irenę, Adama, Bronisława i Anielę Czaja, Arka Smentoch.
Jana, Bernarda, Teodorę, Katarzynę, Jana, Agnieszkę, Bonifacego, Antoniego, Bernadetę, Wandę, Jana, Klemensa, Weronikę, Lidię, Jana, ks. Ryszarda, brata Klemensa.
Helenę, Czesława Jereczek, Jadwigę i Józefa Bober i brata Janusza, dziadków z obojga stron, z rodziny: Jereczek, Bober, Kozikowskich, Kerlin, dusze w czyśćcu cierpiące.
Rodziców Wrońskich, Mietka Cocka, brata Klemensa, Klemensa, Urszulę, Wijtka Nastały, Krystiana, Annę, Zbigniewa, sąsiadów, męża Józefa, teściów, dusze w czyśćcu cierpiące.
Jadwigę i Józefa, Barbarę i Edmunda, Zofię i Mariana, Józefę i Bronisława.
Stefanię, Jadwigę, Franciszka Szlachcikowskich, Gertrudę, Elżbietę, Wandę, Józefę, Barbarę, Władysławę, Jana, Szymona Lubińskich, oraz z rodzin: Szlachcikowskich, Lubińskich i Glinieckich.
Helenę i Jana, Annę i Piotra, Jana i Jadwigę, Agnieszkę i Aleksandra, Janinę i Konrada, Irenę i Bolesława, Kazimierza, Wiesława, Irenę i Edwina, Jana, Joannę, Wandę i Leona, Marylę i Remigiusza, Romana, Władysława, Henrykę i Franciszka, Bożenę, Cecylię, Agnieszkę, Marię, Albina, Ewę, Władysławę i Mariana, Antoninę i Bernarda, Janusza, Teresę i Tadeusza.

Wtorek  2, Biczowanie
Annę, Józefa Ratajczak, Irenę Gierszewską, Helenę, Henryka, Czesława Święćkowskiego, Irenę, Gerarda Pluto-Prądzyńskich, z rodziny: Ratajczak, Jereczek, Pluto-Prądzyńskich, Lipskich, Jadwigę Peplińską, Weronikę Mach, sąsiadów z ulicy Jeziornej i Świerkowej, krewnych i znajomych.
Jana, Bogusławę, Stanisława, Irenę, Józefę, Leona, Stanisława, Antoninę, Franciszka, Irenę, Danutę, Józefa, Huberta, Oskara, Bogusławę, Danutę, Zofię, Ignacego, Weronikę, Antoniego, Wandę, Lucjana, Jana, Danielę, Zenona, Annę, Władysława, Zenona, Włodzimierza, Józefa, Gabrielę, Reginę, Wiktora, Józefę, Romana, Helenę, Jadwigę, Kazimierza, Romana.
Wandę i Benona Lindstet, Martę, Adama i Stanisława Lindstet, Leokadię i Antoniego Potrykus, Stanisława i Krzysztofa Kaszubowskich, Jana i Martę Bielawa, Stefanię i Józefa Kaszubowskich, Marię Bielawa, dziadków i pokrewnych z obojga stron, Jacka i Teodora Woźniak, Marzenę Niklas, Romualda Wołodźko, Helenę i Kazimierza Woźniak, Tomasza Szymańskiego, Leokadię i Bronisława Dyszer, Anielę Ejsmond z domu Bielawa, Helenę
i Mieczysława Lindstet, ks. Romualda Barańczyka, ks. Gerarda Janikowskiego,
ks. Kazimierza Kryzla, brat Klemensa Kłosowskiego, księży i braci Zmartwychwstańców.
Stanisława i Krzysztofa Kaszubowskich, Jana i Martę Bielawa, Stefanię i Józefa Kaszubowskich, Wandę i Benona Lindstet, siostrę zakonną Stanisławę Bielawa, braci: Stanisława, Stefana i Jana Bielawa, Anielę Ejsmond, Władysławę Kluk, Gertrudę, Kazimierza, Józefa, Grzegorza, Mariannę, Antoniego, Marię Bielawa, Helenę
i Małgorzatę Bielawa, Ryszarda, Zofię, Zytę, pokrewnych z obojga stron, dziadków
i babcie z obojga stron, Henryka Princ, Anastazję i Franciszka Stenka, Brygidę Pałasz, Salomeę Went, Czesławę i Franciszka Wróblewskich, Ludwika, Czesławę Blok, Irmgardę i Zbigniewa Bednarskich, Stanisława Daszkowskiego, Halinę i Gerarda Pinker, Pawła Gach, z rodziny Romańskich i Kuczkowskich, Aldonę Ladowską, Krystynę Kulas, Halinę Serotową, ks. Kazimierza Kryzla, brata Klemensa Kłosowskiego, ks. Gerarda Janikowskiego, księży i braci Zmartwychwstańców, dusze w czyśćcu cierpiące.
Stanisława i Krzysztofa Kaszubowskich, siostrę zakonną Stanisławę Bielawa, Martę
i Jana, Marię Bielawa,, Helenę, Anielę i Grzegorza, Władysławę Jana, Stefana, Stanisława Bielawa, Stefanię i Józefa Kaszubowskich, Antoniego, Kazimierza, Gertrudę, Urszulę i Antoniego Narloch, Gertrudę i Józefa, Ryszarda, Mariannę i Ludwika, Andrzeja Block, Czesławę i Ryszarda, Brygidę Pałasz, Aldonę, Pawła Gach, sąsiadów, Henryka Princ, Waleskę i Stefana Princ, Halinę, Edwarda, Brygidę i Jana Narloch, Piotra, Danutę, Edmunda, Beatkę, Martę i Gracjana Męcikalskich, Zygmunta, Elżbietę, Alfonsa
i Barbarę, Piotra Męcikalskich, księży ze Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, dusze w czyśćcu cierpiące, brata  Klemensa.

Wtorek  3. Ukoronowanie
Gracjana, Martę, Alfonsa, Zygmunta, Barbarę, Elżbietę, Piotra Męcikalskich, Henryka, Waleskę, Edmunda, Stefana Princ, Stanisława Kaszubowskiego, Edwarda Princ, Danutę Smentoch, Brygidę i Jana Narloch, Piotra, Halinę Gierszewską.
Kazimierza Brzeskiego, Klemensa Grulkowskiego, Annę i Bernarda Szuta, Zofię Miąskowską, Jana Brzeskiego, Władysława i Zofię Grulkowskich, Franciszkę i Zygmunta Kruszyńskich, Annę i Waleriana Brzeskich, ks. kanonika Tadeusza Losiaka, dziadków
i rodziców chrzestnych z obojga stron, Gertrudę i Wacława Losiak, Marię i Leona Czapiewskich, Zofię i Stanisława Felskowskich, Jana Dułak, Teresę Brzeską, Zygmunta Kruszyńskiego, Krystynę, Witolda, Mariolę i Wiesława Łosińskich, Anielę i Henryka Data, Zygmunta Kruszyńskiego, Wandę, Annę i Alfonsa Tesmer, Stefanię, Martę, Marię, Rozalię, Antoniego, Helenę, Cecylię, Bolesława, Zygmunta, Agnieszkę, Jana, Janinę, Barbarę, Martę, Elżbietę, Czesława, Grażynę, Wiesławę, Teresę, Feliksa, Bronisława, Reginę, Jana, Władysława, Jana, Edmunda, z rodziny: Zaworskich, Szuta, Kropidłowskich, Grulkowskich, Kruszyńskich i Brzeskich.
Rodziców: Brunona, Józefę, Klarę, Władysława, z rodziny i krewnych: Helenę, Bogdana, Zofię, Marię, Mariannę, Agnieszkę, Krystynę, Zdzisława, Różę, Jerzego, Zbyszka, Stanisława, Annę, Małgorzatę, Teresę, Bernarda, Zofię Klaper, Krystynę Sosnowską, dusze w czyśćcu cierpiące.
Przemysława, Martę, Pawła Ceplin, Martę, Teodora Hinc, Jadwigę, Stanisława Zaborowskich, Łucję, Leona Męczykowskich, Szymona Olter.
Rodziców i braci Dorau, rodziców i dziadków Dąbrowskich, dziadków i ++ z rodziny Knopik, Zygmunta, Józefa, Irenę, Agnieszkę, rodziców chrzestnych, księży z naszej parafii, dusze w czyśćcu cierpiące.
Józefa i Teresę Lemańczyk, Halinę i Wacława Przybylak, Cecylię i Józefa Lemańczyk, Filomenę i Pawła Kruszyńskich, Agatę i Edwarda Dołęga, Bożenę Schwichtenberg, Marię i Stefana Gołas, Ewę Lemańczyk, Witolda Szczepanika, Helenę i Tadeusza Wichert.
Reginę, Klemensa, Janusza, Anię, Mieczysława, Marię, Otylię, Leona, Leona, Anastazję, Franciszka, Stanisława.

Wtorek  4, Droga
++ Chórzystów: Czesława Jarmakiewicza, Damazego Wiśniewskiego, Wandę Szopińską, Martę Loroch, Czesława Masiaka, Tadeusza Lepackiego, Wacława Skierka, Kazimierza Marchewicza, Elżbietę Kapicką, Krystynę Kasperską Ludwika Makurat, Edmunda Mohr, Irenę Peplińską, Stefanię Anslik, Anastazję Kalaszyńską, Stanisława Kaszubowskiego, Franciszka Kosznik, Elżbietę Cirson, Pelagię Kreft, Władysława Prądzyńskiego, Helenę Dalecką, Agnieszkę Sarnecką, Pelagię Nadolną, Genowefę Kuper, Klarę Modrzyńską, Alojzego Sarneckiego, Bogdana Sarneckiego, Bogdana Marszewskiego, Władysława Duskiego, Marię Gontarz, Kuniberta Jankowskiego, Zbigniewa Singer, Izydora Turzyńskiego, Jerzego Wieszałkę, Agnieszkę Rolbiecką, Bernarda Kalaszyńskiego, Annę Bronk, Urszulę Kłopotek, Jana Werę, Krystynę Sreberską, Medardę Szewczuk, Jana Kazyszka, Franciszka Cyrzan, Stanisławę Gierszewską, Iwonę Gawin, Jerzego Bachewicza, Helenę Kełpin, Jana Werę, Mariannę Cichosz, Mariannę Orlikowską.
Kazimierza, Henryka, Erykę Feitek, Józefa, Józefę Landowskich, Jana, Leokadię Landowskich, Józefa, Martę Armatowskich, Wojciecha, Gertrudę Polak, Marka Las, wszystkich pokrewnych i znajomych, dusze w czyśćcu cierpiące, Mirosławę Sobierajską.
Z rodziny Durzyńskich i Nodych.
Józefa, Monikę, Annę, Edwarda, dziadków z obojga stron.
Annę, Antoniego, Andrzeja, Adama, Mariannę, Stefana, Annę, Michała, Alfonsa, Henryka, Jacka, Annę, Elzę, Adama, Leona, dziadków, Klarę, Juliusza, Józefa, Krystynę, Alojzego, Dominikę, księży, siostry zakonne, dusze w czyśćcu cierpiące.
Romana, Józefa, Leona, Zbigniewa, Teresę, Genię, Stefanię, Marię, Lidię, Artura, Krystynę i rodziców z obojga stron.

Wtorek  5. Śmierć
Władysława oraz wszystkich z rodziny Sulewskich, rodziców, braci, wszystkich z rodziny Laska i Cieszyńskich, dusze w czyśćcu cierpiące.
Jadwigę i Józefa Grosz, Martę, Bronisława i Józefa Trzebiatowskich.
Cecylię i Jerzego Galas, Irenę i Władysława Szamockich, wszystkich ++ z rodziny Galasów, Szamockich i Bruskich, dusze w czyśćcu cierpiące.
Dziadków Jadwigę i Józefa Mostowskich, Teresę, Zygmunta Murglin, Jadwigę, Jana Łangowskich, Jadwigę, Klemensa Ramczykowskich, pradziadków z rodziny Mostowskich, Sprawka, Murglin, Konkel, Ramczykowskich, Płotka, Łangowskich, Żynda, Jana Mostowskiego, Krystynę Murglin, Stanisława Szwaba, Żanetę Kujawską, Renatę Wrycza, Karola Halboth, Stanisława Dorawa, Zofię i Stanisława Landowskich, sąsiadów, dusze w czyśćcu cierpiące.
Rodziców Jadwigę, Klemensa Ramczykowskich, Jadwigę, Jana Łangowskich, dziadków
z obojga stron, Żanetę, Leokadię, Stanisława, Renatę, Teodora, Jana, Helenę, Stefana, Franciszka, siostry zakonne Natalię i Renatę, księży z naszej parafii, Stanisława Płotka, Franciszka i Władysława Ramczykowskich, Karola Halboth, Stanisława Dorawa, Zofię
i Stanisława Landowskich, Teresę Kicińską, Helenę, Jerzego Breza, z rodziny: Piankowskich, Gostkowskich, Jankowskich, sąsiadów i dusze w czyśćcu cierpiące.
Rodziców Annę i Jana Żynda, Leokadię i Stanisława Wrycza, Jadwigę i Jana Łangowskich, dziadków, rodziców chrzestnych, Helenę, Stefana Princ, Irenę, Stefana, Wincentego, Romana, Gerarda, Ryszarda, Helenę, Józefa, Józefę, Teodora, Jana, Franciszkę, Stefanię, Franciszka, Józefa, Łucję, Annę, Franciszkę, Klementynę, Martę, Alfonsa, Józefa, Michała, Martę, Jadwigę, Klemensa, Stanisława Dorawa, Zofię
i Stanisława Landowskich, Renatę Wrycza, Karola Halboth, sąsiadów, dusze w czyśćcu cierpiące.
Balbinę i Alfonsa Hamerskich, Juliannę i Bolesława Hamerskich, Kazimierza Hamerskiego, Elżbietę i Kazimierza Lidzbarskich, Jasia Cybulę, dziadków z obojga stron, Feddę, Bronisławę, Stefana, z rodziny: Hamerskich, Lidzbarskich, Skiba, Bratz, Słomińskich, Warnke, Ziegert, Jurka Mundy, Janusza Bednarskiego, ks. Gerarda Janikowskiego, naszych księży, Helgę Kropidłowską, Magdalenę Wiczk-Lubińską, Włodzimierza Michalika, Mieczysława Stefanowskiego.

Środa  1. Zmartwychwstanie
Zygmunta Jaźwińskiego, jego rodziców i rodzeństwo, Michalinę, Antoniego Warsińskich i ich rodziców, Edmunda, Franciszka, Weronikę, Annę, Helenę, Rafała, Helenę, Jana Nakielskich i ich rodziców, z rodziny Nakielskich i Lipińskich, Jana Gliwę, Leszka, Piotra Mrowińskich, Tadeusza Pakizer, Annę, Henryka, Lidię, Piotra Wiśniewskich, koleżanki, kolegów i sąsiadów.
Rodziców, braci, siostry, wszystkich krewnych i znajomych, męża Gerarda, syna Mariusza, księży z naszej parafii, ks. Józefa Czapiewskiego, teściów, szwagrów
i szwagierki, sąsiadów z naszego bloku, dusze w czyśćcu cierpiące.
Józefa, Helenę, Grzegorza, Jana, Andzię, Floriana, Władysławę, wszystkich z rodziny Gilmeister i Nakielskich, Mirosława, Danutę, Halinę, Jarosława, Szymona, Anielę, Władysława, Bruna, Gertrudę, Kazimierza i wszystkich z rodziny: Dąbrowskich, Doring, Tocha, Stasiak, Bartoszewicz, Jaguszewakich, Jażdżewskich;  Leokadię, Stanisława, Alfonsa, Irenę, Leszka, Stanisława Edmunda, Zofię, Augusta, Zbigniewa, Jadwigę, Kazimierza, Maksymiliana, Bożenę i wszystkich z rodziny Dorawa, Kiedrowskich, Teca, Rekowskich, Skwierawskich, Sulewskich, Bartoszak;  Anetę Dryja, Marię Zulewską, Helenę, Bronisława i wszystkich z rodziny Gostkowskich;  Urszulę, Agnieszkę, Teresę, Waldemara, Sabinę, Marka i wszystkich z rodziny Wolf, Szulc, Chrapkowskich, Domaszk, Pakuła;  Stanisławę Rumińską, Czesława Jakusz, Andrzeja Bloc, Czesławę Świeczkowską i wszystkich  z rodziny Blok, Świeczkowskich, Bloc, Półchłopek;  Wiktora, Jadwigę Czarnota, koleżanki i kolegów, Brygidę i wszystkich z rodziny Roda; 
ks. Witkowskiego, ks. Gierszewskiego, ks. Gerarda Janikowskiego, brata Klemensa, wszystkich księży, zakonników, siostry zakonne, sąsiadów, krewnych, znajomych, dusze w czyśćcu cierpiące.
Z rodziny: Wronikowskich, Jaszewskich, Ruchniewicz, Petkowskich, Trawickich, kapłanów z naszej Parafii, sąsiadów z ul. Kartuskiej.
Rodziców: Bronisławę i Bernarda, brata Grzegorza i Urszulę, Bernarda, Mariana
i Gabrielę, Katarzynę Stefańską, Reginę Sadłoch, Irenę Szuta i wszystkich sąsiadów z bloku.
Katarzynę, Alfonsa i z rodziny, Jadwigę, Bernarda, Teresę, Jarosława, Tadeusza, Janinę, Bronisława i z rodziny.

Środa   2. Wniebowstąpienie
Brygidę, Stanisława, Helenę i Józefa, Małgorzatę, Stefana, Martę, Agnieszkę, Marcina, Zytę, Zdzisława, Sebastiana, Barbarę, Feliksa, Kazimierza, Marcina, Bolesława, Jana, Marzenę, Feliksa, Władysławę, Stanisławę, Irenę, Adama, Zbigniewa, Józefa Gerarda, Barbarę, Elżbietę, Franciszka, Irenę, Zbigniewa, Zofię, Czesława Piepióra, Lucynę Elwart, Helenę, Alojzego Goldstrom, z rodzin: Barton, Grubba, Malik, księży z naszej parafii i dusze w czyśćcu cierpiące.
Stanisława i Jarosława Tomasiuk, rodziców Podolskich i Tomasiuk, braci Podolskich, Jana, Bronisławę i Jerzego Kotłowskich, dziadków i babcie z obojga stron, sąsiadów z ul. Gulgowskich, Księży Zmartwychwstańców, dusze w czyśćcu cierpiące, Gertrudę i Józefa Szwichtenberg i wszystkie moje koleżanki.
Helenę, Huberta, Bibliannę, Agnieszkę, Leona, Edmunda, Jana, Mariannę, Gerarda, Martę, Barbarę, Michała, Jana, Jadwigę, Ludwikę, Jana, Agnieszkę, Władysława, Józefa,, Leopolda, Agnieszkę, Karola, Teresę, Stanisława, Wacława, Stanisława, Jana, Konradę, Irenę, Zbigniewa, Irenę, Zygmunta, Klarę, Leona, Halinę, Stefanię, Janinę, Aleksa.
Józefa, Marcjannę, Wiktora, Jadwigę, Teresę, Antoniego, Roberta, Martę, Alfonsa, Kazimierza, Jana Kreft, Klarę, Zofię, Jadwigę, Halinę, Ireneusza, Jana, Leokadię, Jana, Joannę.
Pawła, Gertrudę, Jadwigę, Henryka, Pawła, rodzeństwo, dusze w czyśćcu cierpiące, Darka, Zdzisława, Klemensa, Gertrudę, Pawła, Henryka, Pawła, Jadwigę, dusze
w czyśćcu cierpiące, rodzeństwo, braci i siostry.
Wacława Dzienisza, dusze w czyśćcu cierpiące, Jadwigę i Józefa Bober, Matiana Pawlaka i krewnych, Bogusię Jeszke i krewnych, Jerzego Jeszke, Jana Mielewczyk, Annę i Emila Steege, Franciszka Gacek, Marzenę Błaszak i krewnych, Krystynę i Bernarda Marcinkowskich, Czesława Musiał i z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące, ks. Piotra Wąż, Krzysztofa i Ryszarda Lewandowskich, Andrzeja Marszałkowskigo i krewnych, dusze
w czyśćcu cierpiące.
Iwonę, Bronisławę, Edwina, Jana, Joannę, Franciszka, Helenę, Jana Klasa, rodzeństwo oraz z rodziny Klasa, Annę, Stanisława, Stefana Thrun, Marię, Józefa Cichockich, Franciszkę, Annę, Stefana, Helenę, Franciszka, Kazimierza, Jana, Teresę, Józefa Literskich i ++ z rodziny Literskich;  Marię, Bogusława Wojnowskich, Annę, Leona, Stanisława, Kazimierza, Jana, Gerarda, Teresę, Wacława, Jolantę, Waldemara Lizakowskich, Antona Szenwald.
Środa  3. Zesłanie
Stanisława, Wandę, Władysława, Narcyzę, Krystynę, Henryka, Gerarda Słomińskich,
z rodziny Słomińskich, Cybulskich, Troka, Lemka. Danutę, Grażynę, Rajmunda Weiss. Stefanię, Franciszka, Ignacego Kinowskich, z rodziny Kinowskich, Józefowskich, Pańczocha, Szutenberg, Ostrowskich. Stanisława Stencel, Stanisława, Zbigniewa, Adama, Marię i Albina Aszyk, rodziców chrzestnych, dziadków, sąsiadów, znajomych, księży z naszej parafii, dusze w czyśćcu cierpiące.
Urszulę, Eugeniusza i Franciszka Dryja, Barbarę Pater.
Helenę, Leona, Barbarę, Marka, Hanię, Zygmunta, Hugo, Danielę, Wacława, Jana, Helenę, Jerzego, Henryka, Jana, Franciszkę, Leona, Zygmunta, Helenę, Adama, Mariana, Marię, Jana, Kazimierza, wszystkich krewnych i znajomych.
Jana, Mikołaja, Helenę Bilińskich, Jana, Annę, Leona Nakielskich, Zygmunta, Władysława, Gerarda, Jana, z rodziny Nakielskich, Kupc, Niklas, dusze w czyśćcu cierpiące, Erykę, Mieczysława Wysockich, Martę i Zygfryda Plutowskich, Leokadię
i Waleriana Wysockich.
Katarzynę, Stanisława Knitter, Krzysztofa, Benedykta, Wiesława, Jerzego, Klarę, Jana, Marię, Zytę, Annę, ks. Grzegorza, ks. Antoniego, Barbarę, Adelę, Antoniego Stencel, Andrzeja, Teresę Czerskich, ks. Janikowskiego, brata Klemensa, siostrę Afrę, Halinę Hinc i męża, Apolonię.
Ignacego, Anastazję, Władysława, Gerarda Kleinschmidt, dziadków z obojga stron, Franciszka, Lubińskich, Gertrudę, Władysława, Pawła, Annę, dziadków z obojga stron, Irenę, Aleksandra Troka, Krystynę Szulc, Kazimierza, Gertrudę, Adasia Teca, Halinę, Jadwigę, Klemensa Zaborowskich, Jolantę, Hilarego Senger, z rodziny Hinc Zofię
i Alfonsa, Zbigniewa;  z rodziny Flis: Jana, Janinę, Franciszka i Waldemara, Janinę Żak, sąsiadów Izydora i Zofię, Seweryna Hinc, Jana, Janinę Turzyńskich, z rodziny Wera, dusze w czyśćcu cierpiące, z rodziny, spokrewnionych i znajomych.

Środa  4. Wniebowzięcie
Czesława Musiał i krewnych, dusze w czyśćcu cierpiące, z rodziny: Hoppe, Wiśniewskich, Leszke, Jeszke, Edmunda Zielińskiego, Janinę i Teodora Kosobuckich, Zbigniewa Przygockiego, Barbarę i Antoniego Katolik, Jana i Annę Szymańskich, Franka Gacek i krewnych, dusze w czyśćcu cierpiące, ks. Piotra Pawlukiewicza, ks. Piotra
i krewnych, Alicję i Grzegorza Kunowskich i krewnych, Krzysztofa i Ryszarda Lewandowskich, Mariana Pawlak i krewnych, Stanisława Górskiego i krewnych, Krystynę Steege, ks. Piotra Ziółkowskiego i krewnych, ks. Mariana Rajchel i krewnych, Bernarda i Helenę Steege, Anastazję Baranowską i krewnych, Krystiana Paciorek
i krewnych, Sebastiana Gacek i z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące, z rodziny Mielewczyk i krewnych, z rodziny Góra i pokrewnych, Krzysztofa Lewandowskiego, Dorotę i krewnych, z rodziny Hinc, Kazika Pączek, z rodziny Szczepaniak, dusze
w czyśćcu cierpiące, Helenę i Czesława Jereczek, Olgę Czapiewską i krewnych, Edmunda Zielińskiego i z rodziny, Huberta Szwabe i krewnych, Marię Zielińską, Andrzeja Marszałkowskiego, Łukasza Pyszke i krewnych, z rodziny Bober i krewnych.
Jana, Leokadię, Roberta, Annę, Leona, Stanisława, Agnieszkę, Pawła, Ewę, Jana, Zygmunta, Władysława, Romana, Kazimierza, z rodziny: Nakielskich, Kupc, Gruchałów, Cygertów; chrzestnych Jadwigę i Bolesława, dusze w czyśćcu cierpiące.
Halinę, Antoniego, Zbigniewa, Jana, Weronikę, Józefa, Walerię, Stefana Perszewskich, Krystynę, Genowefę, Bronisława, Andrzeja Hromiak, Jana, Klemensa, Elżbietę, Marię Liedtke,  Ryszarda Gronalewskiego, Gertrudę, Henryka Sobaszkiewicz, Edwarda Modrzejewskiego, Beatę Klassę, Janusza Gerbatowskiego, Adama Osmana, Ryszarda Gerszewskiego, Janinę Knopik, Stefanię Niemczewską, Genowefę, Marcina Stanke, Józefa, Helenę Tybora.
Teresę, Michała Treder, Gertrudę, Józefa, Feliksa Czapiewskich, Wojciecha Pytel, Edwarda Słomińskiego, babcie i dziadków z obojga stron.

Środa  5. Ukoronowanie
Stanisława Stencel, rodziców i dziadków z obojga stron, Jana, Annę, Adolfa, Renatę, Kazimierza, Edmunda, Irenę, Urszulę, Michała, Henryka, Jana, Gertrudę, Wilhelma, Anzelma, Józefa, Hildegardę, Benona, Zofię, Franciszka, Leona, Leszka, Stefanię, Agnieszkę, Edmunda, Jadwigę, Halinę, Jurka, Andrzeja, Jerzego, Marię, Ryszarda, Marylę, Wojciecha, Danutę;  Czesławę, Józefa, Henryka, Stefanię, Wiktora, Romana, Stanisława Słomińskiego, Martę, Jana, Franciszka, Antoniego, Danutę, rodziców chrzestnych z obojga stron, sąsiadów, księży i braci którzy posługiwali w naszym kościele, dusze w czyśćcu cierpiące.
Sabinę, Alojzego i Pawła Mollin, Emilię, Józefa i  Bożenę Telega, Wandę i Bronisława, Natalię i Pawła, Teodorę i Józefa, Stefanię, Józefa, Józefę i Józefa, Marię i Henryka, Pelagię i Ryszarda, Kamilę, Piotra Rysia, Maksa i Irenę, Leonarda i Edytę, Zbigniewa, Mirka, Zbigniewa, Eugeniusza, Józefa, Lecha, Bożenę, Stanisława.
Janinę i Bolesława, Helenę i Stanisława, dziadków z obojga stron.
Annę, Izydora, Renatę, Annę, Agatę, Franciszka, Jana, Stefanię, Józefa, Wiesława, Piotra, Genowefę, Franciszka, Czesława, Longinę, Stefana, Anastazję, Feliksa, Gerarda, Marię, Xawerego, Agnieszkę, Józefa, Teresę, Marię, Medarda, Czesława, dusze
w czyśćcu cierpiące.
Zofię, Alfonsa, Hankę, Agnieszkę, Jana, Elżbietę, Józefa, Stefanię, Michała, Antoniego, Hildegardę, Annę, Jana, Annę, Marię, Brunona, Jana, Annę, krewnych i pokrewnych,
++ z rodziny Stencel, Kosznik, Patoka, Wirkus, Dorotę, Zbigniewa, Bogdana, przyjaciół, kapłanów, nauczycieli, znajomych, kolegów, koleżanki, sąsiadów, Jadwigę, Krystynę,  Zdzisławę i Tadeusza Lepackich, Jerzego Karpowicza, Zofię i Jana Kupper, Teresę
i Pawła Kurkowskich, z rodziny: Kostka, Kupper, Lepackich i Czaja, Bolesława i Józefę Lepackich, Stefanię, Jadwigę, Marię Karais, Annę Markowską, ks. Stanisława Suwałę CR, ks. Jerzego Jedynaka CR, Eugenię Kupper.
Alfonsa Zdrojewskiego, Marcina Młyńskiego, Jana i Gertrudę Młyńskich, Zbigniewa Młyńskiego, Michała i Martę Zdrojewskich, Pawła i Mariannę Kozikowskich, Zygmunta
i Agnieszkę Dzienisz.
Z rodziny Bobkowskich, Monikę, Bolesława, Alfonsa, Jana, Pawła, Gerarda, Helenę, Bratowe, szwagrów, z rodziny Florkowskich, Zygmunta, Marię, Franciszka, wszystkich krewnych i znajomych, Ryszarda, Małgorzatę, Czesława Koźlarskich, dziadków z obojga stron, ks. Witolda Hryniewickiego, dusze w czyśćcu cierpiące.

Czwartek  1. Chrzest
Rodziców Anastazję i Franciszka, dziadów: Annę i Władysława, Elżbietę, Klarę
i Franciszka, rodziców chrzestnych z obojga stron, babcię Klamann i babcię Nakielską, dziadków, babcie, wujków, ciocie, kuzynów i kuzynki z obojga stron, krewnych: siostrę Joannę, Mateusza, Leszka, Polę, Willego, Leona, Jurka, Elżbietę, Franciszka, Norberta, Klarę, Heńka, Staśka, Geńka, szwagra Lucysia, Gertrudę Kowalską, Antoniego, Andrzeja, Jana Wichert, Jerzego i Wandę Zaborowskich, Jadwigę i Bolesława, Zofię i Jerzego.
++ i pomordowanych księży, zakonników i zakonnice w obu wojnach światowych,
ks. Bema, ks. Mullera, ks. Kapelana, ks. Felskowskiego, ks. Landowskiego,
ks. Władysława Jarząba, ks. Wiesława Langnera, ks. Pawła Miętkiego, ks. Grzegorza Tredera, ks. Kazimierza Kryzla, ks. Borzyszkowskiego, brata Romana, siostrę Urlykę,
ks. Arka, ks. Gerarda Janikowskiego, księży i braci ze Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego. ++ sąsiadów: Stanisława Kaszubowskiego, Wandę, Juliana i Andrzeja Klamann, Mieczysława i Leokadię, Czapiewskich, Emila, Amelię i Waleskę Romańskich, Dąbrowskich, Glińskich, Gertrudę i Henryka Karpiesiak, Jacka i Feliksa Kerlin, Okroja, Annę i Józefa Marchewiczów, Janusza Karasek, Marylę i Zygmunta Dargacz, Henryka Mateja, Martę i Bogdana Dunst, Henryka i Marię Kerlin, Piotra Skawskiego, Jadwigę, Jana Urbańczyk, Mietka, dusze w czyśćcu cierpiące.
Wandę i Józefa Koszałka, Zdzisława Uchman, Danutę Kowalczyk, Wojciecha
i Stanisława Uchman, Piotra Wiśniewskiego.
Helenę i Piotra Kąkol, Agnieszkę i Pawła Kąkol, Waldemara i Henryka Kąkol, Czesławę
i Edmunda Styra, z rodziny Sugier, Helenę i Jana Klapper, Henryka Bieleckiego, Małgorzatę Wysocką, krewnych i znajomych.
Rodziców z obojga stron, Mariana, Antoniego, Jadwigę, Helenę i Brunona, dziadków: Joannę i Antoniego, Celinę i Jana, siostry: Wiktorię, Irmgardę i Irenę, męża Stefana, syna Marcina, córkę Dorotę, męża Stanisława, krewnych, Stanisławę i Pawła, Annę
i Brunona, Bernarda, Martę Augusta, Henryka, Irenę, Stanisława, Anielę, Kazimierza, Bernarda, Władysława, Jana, Lidie, Stanisława, Antoniego Jadwigę, Zbigniewa, Annę, Zofię, Anielę, Elżbietę, Monikę, Wiktora, Alojzego, Magdę, Agnieszkę, Wiktorię, Jana, Jadwigę, Konrada Ingebork, Anastazego, Jarka, Praksedę, Piotra, dusze w czyśćcu cierpiące, Bernarda i Anielę, Zygmunta.

Czwartek  2. Objawienie
Z rodziny: Kolaszyńskich, Strus, Ojca Bony, Czapiewskich Buszman, Bronk, sąsiadów, księży, dusze w czyśćcu cierpiące.
Władysława, Bronisława, Józefę, Jerzego, Iwonę, z rodziny Mrozewskich, Stencel, Darżnik, Kulaszewicz, dusze w czyśćcu cierpiące.
Genowefę, Brunona Kuper, Barbarę Lizakowską, Alojzego i Kazimierę Lemańczyk, Praksedę, Jana, Agnieszkę, Teofila, Jolantę, Irenę, Stefana, Józefa, Józefa, Natalię, Jerzego, Danutę, Renatę, ks. Tadeusza, Bolesława, Edwarda, dusze w czyśćcu cierpiące.
Z rodziny Wasik, Ziegert, Łangowskich, Iwonę Wojewską, Andrzeja Zera, sąsiadów, Księży Zmartwychwstańców, z rodziny Miller.
Z rodziny Dziemińskich, Wyrowińskich, Gorczyńskich, Parackich, księży z naszej parafii, dusze w czyśćcu cierpiące, sąsiadów.
Stanisława i Romanę Litwin, Danutę i Marię Pondel, Michała i Józefę Wójciszyn, Henryka Wójciszyn, Józefa i Marię Pondel, Bronisława i Marię Sekulskich, Zbigniewa
i Aleksandrę Krekora, Gienę Kuźniecową, Wiesława Pawłowskiego, Ludwika i Janinę Proboża, Michalinę i Wacława Andrzyjewskich, Henryka i Józefa Sobolewskich, Urszulę i Bruno Grzybowskich, Zofię Kocur, Agnieszkę Niklas, Andrzeja i Mariana Grzybowskich, Ryszarda, Henryka i Ewę Stencel, Mirosława Formela, Benona i Steyfanię Stencel. Biskupów: Drzycimskiego, Gocłowskiego i Szlagę, ks. Pepiurkę, ks. Misiornego, dusze
w czyśćcu cierpiące.
Piotra Błaszczyka, Helenę i Maksymiliana Szczepańskich, Brygidę, Eugenię i Henryka Knopik, Zenonę Soczyńską, Sabinę Paluszek, Marię, Agnieszkę, Józefa, Mariana, Alicję i Zygmunta Zwara.
Rodziców Czapiewskich i Treder, Annę Joannę, Feliksa, chrzestnych i dziadków z obojga stron i z rodziny.
Rozalię, Helenę, Małgorzatę, Agnieszkę, Różę, Kurta, Leona, Ryszarda, Artura.
Stefana, Martę, Leopolda Stencel, Agnieszkę, Franciszka i Władysława Bosak, z rodziny Stencel i Bosak, sąsiadów, dusze w czyśćcu cierpiące.

Czwartek  3. Głoszenie
Z rodziny Pawluczuk, Bała, Siwiec, Golina, Kiniorski, Ćwiek.
Stanisława i Ludwikę Zięba, Annę, Bolesława, Jerzego, Alana Chmielewskich, Hanię
i Zygmunta Dzienisz, krewnych i znajomych z rodziny Chmielewskich i Zięba.
Marię, Benedtkta, Agnieszkę, Józefa, Józefa i Jana, Bożenę, Czesława, Sabinę, Barbarę, krewnych z rodzin Tomaszewskich, Magnor, Basińskich, dusze w czyśćcu cierpiące.
Halinę Szuta, Ireneusza, Beatę, Leszka, Pawła Okoniewskich, Marię, Kazimierza, Helenę, Czesławę, Lucjana, Agnieszkę, Franciszka, Aleksandrę, Wiesława, Urszulę, Alfonsa, Renatę, Leona, Zofię, Hannę, Jadwigę, Feliksa, Arkadiusza, Romana, Józefa, Halinę, Eugeniusza, Halinę, Romana, Marię.
Irenę, Adama, Bronisława, Anielę Czaja i Arka Smentoch.
Jana, Bernarda, Teodorę, Katarzynę, Jana, Agnieszkę, Bonifacego, Antoniego, Bernadetę, Wandę, Jana, Klemensa, Weronikę, Lidię, Jana, ks. Ryszarda, brata Klemensa.
Wandę i Benona, Martę, Adama i Stanisława Lindstet, Leokadięi Antoniego Potrykus, Stanisława i Krzysztofa Kaszubowskich, Jana, Martę Bielawów, Stefanię i Józefa Kaszubowskich Stanisława, Stefana i Jana Bielawa, Anielę Ejsmond, Henryka Princ, Anastazję i Franciszka Stenka, Urszulę i Antoniego Narloch, z rodziny Blok i Pałasz, Pawła Gach, Martę i Gracjana, Zygmunta, Elżbietę, Alfonsa, Barbarę i Piotra Męcikalskich, sąsiadów, Księży Zmartwychwstańców, dusze w czyśćcu cierpiące.
Ks. Bogdana Wera, ks. Tadeusza Losiaka, ks. Piotra Bulczaka, ks. Kazimierza Kryzla,
ks. Gerarda Janikowskiego, ks. Bogusława Borzyszkowskiego, ks. Jana Tymińskiego,
ks. Arkadiusza Stępnia, ks. Stanisława Lesiaka, ks. Walentego Fligiera, brata Klemens Kazimierza Brzeskiego, Klemensa Grulkowskiego, Annę i Bernarda Szuta, Zofię Miąskowską, Jana Brzeskiego, Władysława i Zofię Grulkowskich, Franciszkę i Zygmunta Kruszyńskich, Annę i Waleriana Brzeskich, ks. kanonika Tadeusza Losiaka, dziadków
i rodziców chrzestnych z obojga stron, Gertrudę i Wacława Losiak, Marię i Leona Czapiewskich, Zofię i Stanisława Felskowskich, Jana Dułak, Teresę Brzeską, Zygmunta Kruszyńskiego, Krystynę, Witolda, Mariolę i Wiesława Łosińskich, Anielę i Henryka Data, Zygmunta Kruszyńskiego, Wandę, Annę i Alfonsa Tesmer, Stefanię, Martę, Marię, Rozalię, Antoniego, Helenę, Cecylię, Bolesława, Zygmunta, Agnieszkę, Jana, Janinę, Barbarę, Martę, Elżbietę, Czesława, Grażynę, Wiesławę, Teresę, Feliksa, Bronisława, Reginę, Jana, Władysława, Jana, Edmunda, z rodziny: Zaworskich, Szuta, Kropidłowskich, Grulkowskich, Kruszyńskich i Brzeskich.

Czwartek  4, Przemienienie
Jadwigę, Józefa Grosz, Martę, Bronisława, Józefa Trzebiatowskich.
Cecylię i Jerzego Galas, Irenę i Władysława Szamoskich, z rodziny: Galas, Szamockich
i Bruskich, dusze w czyśćcu cierpiące.
 Zygmunta Jaźwińskiego, jego rodziców i rodzeństwo, Michalinę, Antoniego Warsińskich i ich rodziców, Edmunda, Franciszka, Weronikę, Annę, Helenę, Rafała, Helenę, Jana Nakielskich i ich rodziców, z rodziny Nakielskich i Lipińskich, Jana Gliwę, Leszka, Piotra Mrowińskich, Tadeusza Pakizer, Annę, Henryka, Lidię, Piotra Wiśniewskich, koleżanki, kolegów i sąsiadów.
Ignacego, Anastazję, Władysława, Gerarda Kleinschmidt, dziadków z obojga stron, Franciszka, Lubińskich, Gertrudę, Władysława, Pawła, Annę, dziadków z obojga stron, Irenę, Aleksandra Troka, Krystynę Szulc, Kazimierza, Gertrudę, Adasia Teca, Halinę, Jadwigę, Klemensa Zaborowskich, Jolantę, Hilarego Senger, z rodziny Hinc Zofię
i Alfonsa, Zbigniewa;  z rodziny Flis: Jana, Janinę, Franciszka i Waldemara, Janinę Żak, sąsiadów Izydora i Zofię, Seweryna Hinc, Jana, Janinę Turzyńskich, z rodziny Wera, dusze w czyśćcu cierpiące, z rodziny, spokrewnionych i znajomych.
Janinę Bolesława Chrzanowskich, Helenę i Stanisława Roszkowskich, dziadków z obojga stron.
Z rodziny Dziemińskich, Wyrowińskich, Gorczyńskich, Parackich, księży z naszej parafii, dusze w czyśćcu cierpiące, sąsiadów.
Stanisława i Romanę Litwin, Danutę i Marię Pondel, Michała i Józefę Wójciszyn, Henryka Wójciszyn, Józefa i Marię Pondel, Bronisława i Marię Sekulskich, Zbigniewa
i Aleksandrę Krekora, Gienę Kuźniecową, Wiesława Pawłowskiego, Ludwika i Janinę Proboża, Michalinę i Wacława Andrzyjewskich, Henryka i Józefa Sobolewskich, Urszulę i Bruno Grzybowskich, Zofię Kocur, Agnieszkę Niklas, Andrzeja i Mariana Grzybowskich, Ryszarda, Henryka i Ewę Stencel, Mirosława Formela, Benona i Steyfanię Stencel. Biskupów: Drzycimskiego, Gocłowskiego i Szlagę, ks. Pepiurkę, ks. Misiornego, dusze
w czyśćcu cierpiące.
Helenę i Ignacego Kinowskich, Modestę i Bernarda Janiszewskich, Bernadetę, Eustachego, Edwarda, Ryszarda, Anetę i Roberta, Stanisława, dziadków z obojga stron, sąsiadów, znajowych i wszystkich pokrewnych.

Czwartek  5. Ustanowienie