INFORMACJE DOTYCZĄCE ŻYCIA PARAFII

 1. W Adwencie Msza św. Roratnia od poniedziałku do soboty o godz. 6:30.
 2. Noc Konfesjonałów18.12.2014 r. – spowiadamy od g. 17:00 – 24:00.
 3. Chorych z posługą sakramentalną odwiedzimy w sobotę 20.12. od g. 9:00.
 4. Pasterka w naszym kościele o godz. 22:00 i 24:00 – po Pasterkach życzenia i wspólne łamanie się opłatkiem.
 5. W Boże Narodzenie 25.12.2014 r. nie będzie Mszy św. o godz. 6:30.
 6. 31 grudnia o godz. 16:30 zapraszamy na Mszę św. za zmarłych parafian w mijającym roku 2014.
 7. Msza św. i Nabożeństwo na zakończenie Starego Roku 31 grudnia o godz. 18:00.
 8. Msza św. dla Wspólnoty Żywego Różańca 04.01.2015 r. o godz. 15:00. Po Mszy św. spotkanie opłatkowe dla Wspólnoty w „Logosie”.
 9. Spotkanie opłatkowe dla Liturgicznej Służby Ołtarza i Duszpasterstwa Młodzieży Zmartwychwstańcze – razem z Rodzicami – 06.01.2015 r. o godz. 16:00 – w „Logosie”.
 10. Opłatek dla Braci Zewnętrznych – 06.01.2015 r. o godz. 15:00 – w „Logosie”.
 11. Msza św. zbiorowa za zmarłych – 08.01.2015 r. o godz. 18:00.
 12. KONCERT KOLĘD w naszym kościele 11.01.2015 r. o godz. 16:00. Po koncercie spotkanie opłatkowe dla Chóru, Scholi, Orkiestry, Zespołu Młodzieżowego i zaproszonych Gości.
 13. Spektakl bożonarodzeniowy p.t. „Halo, tu szopka! Diabły nam grożą!” – w niedzielę 18.01.2015 r. o godz. 16:00 – wykonawcy – Schola „Canticorum”.
 14. Kolęda od poniedziałku do piątku od godz. 16:00 do 21:00, a w soboty od 15:00 – 21:00. Dzieci i młodzież prosimy o przygotowanie zeszytów z religii.
 15. Na czas kolędy w dni powszednie spowiadamy rano podczas Mszy św. i przed Mszą św. wieczorną od godz. 17:30 – 18:00.
 16. Wodę święconą można nabyć w kościele obok ambony.
 17. Kolęda na zamówienie – rodzina, która w wyznaczonym terminie nie mogła przyjąć kapłana, może to uczynić – 24 stycznia 2015 r. – po wcześniejszym zgłoszeniu w kancelarii parafialnej.

Kochana Rodzino Parafialna

W wymiarze całego Kościoła Powszechnego Papież Franciszek ogłosił od I Niedzieli Adwentu 2014 r. do 02 lutego roku 2016 – ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO. Będzie on przeżywany pod hasłem:”Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane dzisiaj”.  Papież Franciszek daje nam wszystkim sposobność, byśmy na nowo odkryli radość poświęcenia się Bogu, którego świadkami są osoby konsekrowane. W tym wyjątkowym dla nas roku – Zakonników – Zmartwychwstańców - posługujących tej Wspólnocie Parafialnej, prosimy wszystkich o modlitwę za nas oraz nasze Zgromadzenie.

 

Kochana Rodzino Parafialna

W II Niedzielę Adwentu  07.12.2014 r.  rozpoczną  się   R E K O L E K C J E  ADWENTOWE.  Prosimy o udział w rekolekcjach  od  07.12.   10.12.2014 r.   Nauki  będą  głoszone   w  niedzielę  na  wszystkich  Mszach św. oraz od ponie- działku do środy o godz. 9:00, 15:30 i 18:00.  W tych dniach nie będzie Mszy św. o godz. 8:00.   Rekolekcje wygłosi  Ks. dr Artur KARDAŚ  CR

 

 

Kochana Rodzino Parafialna

Od 29.12.2014 r. rozpoczynamy KOLĘDĘ. W osobie kapłana Chrystus pragnie nawiedzić domy i mieszkania z modlitwą i błogosławieństwem, serdecznym słowem i kolędową radością. To ważne, by nasze rodziny i każdego z osobna pobłogosławił Jezus Chrystus. Składamy piękne podziękowania za gościnność i złożone ofiary na potrzeby naszej Wspólnoty Parafialnej i Zakonnej.

 

Kochana Rodzino Parafialna

Na Święta Bożego Narodzenia przyjmijcie OPŁATEK, który został poświęcony w I Niedzielę Adwentu. Razem z opłatkiem proszę przyjąć nasze Świąteczne życzenia: Wasi Duszpasterze – Zmartwychwstańcy – życzą Wam przeżycia pięknego Cudu Narodzenia Syna Bożego przez godne przyjęcie Chrystusa w Komunii Św. Radujmy się z tego, co jest prawdziwą istotą nadchodzących Świąt.

Radujmy się z przyjęcia EMMANUELA – MESJASZA. On zaistniał w historii całej ludzkości, wszedł w nasze życie. Niech w Rodzinach naszej Wspólnoty panuje wzajemna miłość i serdeczność, której wyrazem jest biały opłatek.

Dzielmy się nim z miłością.

Z modlitewną pamięcią przy żłóbku

Ks. Proboszcz Ryszard Pacholec CR
wraz  z  Duszpasterzami