Realizacja K.Z.

PARAFIA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

W KOŚCIERZYNIE

 

 

Informujemy, że przez cały miesiąc listopad od poniedziałku do soboty  jest odmawiany różaniec z wypominkami rano po Mszy Św. o godz. 7:00.

 

 

RÓŻANIEC – LISTOPAD 2015 - KOŚCIERZYNA

Tajemnice Radosne – poniedziałek

I Tajemnica: Zwiastowanie N.M.P.

Za ++ Jana, Józefę, Stanisława, Franciszka, Antoninę, Iwonę, Stanisława, Huberta, Zofię, Ignacego, Zenona, Jana, Weronikę, Antoniego, Annę, Zenona, Danutę, Gabrielę, Marię, Irenę;

Za ++ Brunona i Rozalię Grota, Marię, Jadwigę i Henryka Kropidłowskich, Halinę i Marię Grota, Teresę Szwarc, Danutę Małek, babcię i dziadka Landowskich, babcię i dziadka Grota;

Za ++ Henryka Peplińskiego, Makarego i Anielę Peplińskich i wszystkich z rodziny Peplińskich, rodziców Czaja i wszystkich z rodziny Czaja, Mariannę Brzeska i Romana Brzeska;

Za ++ Jana, Helenę, Jana, Brunona Rugała, Wojciecha, Marię, Leona, Mieczysława Szczecińskich, Jana, Zofię Kacprzak, Józefa, Annę Wawerek, Jarosława, Andrzeja, Edmunda, Kunegundę, Jana, Elżbietę Bok, Władysławę Bilewicz, ks. Zbigniewa Zielińskiego, ks. Krzysztofa Kaczmarka, ks. Mieczysława Pohla, Jadwigę Pohl, Gertrudę Szałańską, Jana Pacholewskiego, Tomasza Pruchniewskiego, kl. Wojciecha Bulińskiego, Wojciecha Kudlińskiego, Elżbietę Szczepaniak, Józefa, Macieja Metzgier, Paulinę Bojko;

Za ++ Jana Gdaniec, Annę, Alfonsa, Gerarda, Renatę, Bronisławę, Macieja, Piotra, Łucję, Walerię, Anielę, Waleriana, Helenę, Edwarda, Aleksa, Jana, Józefa, Stanisława, Bronisławę, Martę, Ludwikę, Leona, Annę, Jerzego Adamskiego, z rodz. Wrycza, Romskich, Groth, Leszkowskich, Hiller, Anielę, Józefa, Alojzego, Melanię, Jana, Halinę, Bronisława, Elżbietę, Augustyna, Jana, Gerarda, Jana, Kazimierza, Andrzeja, Brygidę, Małgorzatę, Jadwigę, Piję, Wandę, z rodz. Gdaniec, Rogowskich, Zelke, wszystkich krewnych i znajomych, z rodz. Saat, Rekieć, poległych i pomordowanych, dusze w czyśćcu cierpiące, nauczycieli i wychowawców1R

II Tajemnica: Nawiedzenie Św. Elżbiety

Za ++ Zofię, Ignacego, Jana Kokot, Jana Grygiel, Stefana Pokorskiego, Władysława Pokorskiego, Stanisława i Monikę Bakalarczyk, Weronikę i Antoniego Harciarek, Zenona Łaźniewskiego, ks. Landowskiego, siostry Niepokalanki, Ewę, Dawidę, Franciszkę Katrzonka, dusze w czyśćcu cierpiące;

Za ++ Wandę, Benona, Martę, Adama, Annę, Stanisława, Jana, Jadwigę Lindstet, Leokadię i Antoniego Potrykus, Jacka Woźniak, ks. Romualda Barańczyka, Romana Wołodźko, Daniela i Tadeusza Mystkowskich;

Za ++ Stanisława i Krzysztofa Kaszubowskich, Jana i Martę Bielawa, Stefanię i Józefa Kaszubowskich, Wandę i Benona Lindstet, siostrę zakonną Stanisławę Bielawa, braci Stanisława i Stefana Bielawa, Anielę Ejsmond, Gertrudę, Kazimierza, Józefa, Grzegorza, Mariannę, Antoniego, Marię Bielawa, Helenę Bielawa, Ryszarda, Anastazję, Zofię, Zytę, pokrewnych z obojga stron, Henryka Princ, Franciszka Stenkę, Brygidę Pałasz, Salomeę Went, Czesławę i Franciszka Wróblewskich, Ludwika i Czesławę Blok, Zbigniewa Bednarskiego, Halinę i Gerarda Pinker, Pawła Gach, z rodz. Romańskich, Halinę Serotową, księży zmartwychwstańców i za dusze w czyśćcu cierpiące;

Za ++ Marię Zwara, Agnieszkę Zwara, Józefa Zwara, Zygmunta Zwara, Annę Duzowską i Leona Guzowskiego;

Za ++ rodziców Czapiewskich, Treder, Annę Treder, Józefa Gostkowskiego, dziadków, rodziców chrzestnych, zm. z rodziny.

Za ++ z rodz. Szudłowskich i Maszk, Dorotę Emler, dusze w czyśćcu cierpiące.

Za ++ Gertrudę, Feliksa, Marię, Józefa, Marię i Alojzego; 2R

III Tajemnica: Narodzenie Jezusa

Za ++ Annę Radomską, Michała Radomskiego i Grzegorza Radomskiego;

Za ++ Adama, Mariannę i ich rodzeństwo, Klementynę, Franciszka i ich rodzeństwo, ks. Alfonsa, Józefa i rodzeństwo;

Za ++ Mieczysława, Leona, Otylię, Jana Rekowskich, Jana, Helenę Bielawa, Ludomirę, Zygmunta Troka, Teodorę Rogala i dusze w czyśćcu cierpiące;

Za ++ Jana, Annę, Bolesława, Piotra, Klarę, Alfonsa, Remigiusza, Jana, Franciszkę, Franciszka, Józefa, Janinę, Juliannę i Ksawerego;

Za ++ rodziców z obojga stron: Józefa, Gertrudę, Hieronima, Helenę, rodzeństwo, dziadków i wnuczkę Aleksandrę;

Za ++ z rodz. Pawelskich, Sak, Kulczyckich, Syrotów, Majkowskich, Borowskich, Janusza Szczechulę;

Za ++ Alfonsa Żywickiego, Elżbietę, Anastazego i Jana Jażdżewskich, Martę, Józefa i Franciszka Żywickich;

Za ++ Bronisławę, Edmunda, Stanisława Dorau, Irenę, Maksymiliana, krewnych i dziadków z obojga stron, księży i spoczywających na naszym cmentarzu;

Za ++ z rodz. Wódkowskich, Zabrockich, Kotowskich, Dorszewskich, Stark, Cygert, Kuberskich, Wajcowicz, Kantorskich, Sinickich, Szeklickich, Liedtke, Błażejewskich, Wolskich, Złotek, Grulkowskich, Helfer, Kleinszmidt;

Za ++ Walerię i Józefa Dąbrowskich, Gertrudę i Jana Puzdrowskich, Bogdana, Alinę, Andrzeja, Stanisława, Stefanię i Leona, pokrewnych z obojga stron, dusze w czyśćcu cierpiące; 3R

IV Tajemnica: Ofiarowanie Jezusa w świątyni

Za ++ rodziców Waleriana i Helenę Wróbel, Annę Wróbel, Wiktora i Martę Wróbel, Tomasza i Rozalię Jakubowskich, dusze w czyśćcu cierpiące;

Za ++ Anitę Mrowka, Alojzego Olszewskiego, Stanisława Cyra i rodziców z obojga stron, Helenę, Jana Chmielewskich i rodziców z obojga stron, Leona Stencel i rodziców z obojga stron, Krystynę i Tadeusza Zaborowskich;

Za ++ Edwina, Jana, Franciszkę, Marię, Annę, Franciszka, Longina, Stanisława, Kazimierę, Aleksandrę, Gertrudę, Norberta, Agnieszkę, Rozalię, Szczepana, Gertrudę, Barbarę i Zdzisława;

Za ++ Jana Breza, rodziców Annę i Józefa Brychczyńskich, Jana i Franciszkę Breza, rodziców chrzestnych z obojga stron, z rodz. Breza, Brychczyńskich, Szmytka, Döring, koleżanki, kolegów, Marię-Magdalenę, Oktawiana Sudan;

Za ++ z rodz. Burandt: Annę, Mariannę, Józefa, Jana, z rodz. Patoka: Martę, Franciszka, z rodz. Zdrojewskich: Edmunda, Bronisławę, Zbigniewa, z rodz. Drzymała: Dorotę, Janinę, Jana, Annę i Gwidona Januszkiewicz, Jadwigę Tubin, pokrewnych i znajomych, dusze w czyśćcu cierpiące;

Za ++ Tadeusza, ks. prał. Jana Borzyszkowskiego, Wincentego, Antoniego, Juliannę, Annę, siostrę Hieronimę i siostrę Ignację, Szczepana, Jozefa, Marię, Alojzego;

Za ++ Teresę, Martę, Annę, Franciszkę, Józefa, Zofię Władysławę i Zygmunta, z rodz. Dera, Borzyszkowskich, Czecholińskich, Tusk, Strojk, Jankowskich i Stolc;

Za ++ Genowefę, Benigna, Brunona, Jana, Brunona Kreft, Rozalię, Jana Zblewskich, Józefa, Pawła, Martę, Franciszka, Jerzego, Konrada, Emilię, Elżbietę, Karolinę Megger, Jadwigę, Małgorzatę, Wiktora Pubańc, Wiktora, Jana, Martę, Władysława, Marię Januszewskich; 4R

V Tajemnica: Odnalezienie Jezusa w świątyni

Za ++ Brunona, Franciszka, Małgorzatę, Józefa Denert, Helenę, Antoniego, Urszulę Myller, Annę, Alfonsa, Grzegorza Kulaszewicz, z rodz. Flis, Bielau, Olszewskich, Szmyt, Henrykę i Jana Kinka, Teresę i Jana Zdrojewskich, wszystkich znajomych, sąsiadów, dusze w czyśćcu cierpiące;

Za ++ Antoniego Troka i wszystkich z rodz., Zygmunta Benet i wszystkich z rodz., Annę i Edmunda Lubeckich i wszystkich z rodz., Wiktorię i Piotra Bławat, Franciszkę i Augustyna Troka, rodziców chrzestnych, ks. Osmińskiego, ks. Empla, ks. Grzenię, babcię Ejhman;

Za ++ rodziców Helenę i Franciszka, Antoniego, rodziców chrzestnych z obojga stron, babcie i dziadków z obojga stron, ciocie i wujków, wszystkich z rodz. Klamann, Wrycza i Flis, wszystkich który potrzebują Bożego Miłosierdzia;

Za ++ z rodz. Aszyk: Martę, Leona, Zofię i Edwina, z rodz. Słowik: Mieczysława, Stefana, Jadwigę, Pelagię, Marię, Jerzego, Bronisława, Rajmunda, Pawła, Jana, Helenę, Władysławę, Gerarda, Janinę i Eugenię;

Za ++ rodziców Anielę i Romana Monzolewskich, braci Jana i Włodzimierza, bliskich z rodz. Monzolewskich, Paprockich, Rakowskich, Malawskich, Sikorskich;

Za ++ Barbarę, Felicjana Cieplińskiego, Wandę, Leona Kosznik, Arkadiusza Kosznik, Zdzisławę Rogaczewską;

Za ++ Anielę Wera, Teresę Kulesza, Halinę Pobłocką, ks. Zmartwychwstańców, Teresę Kerlin, Gertrudę Kluka5R

TAJEMNICE  BOLESNE – WTOREK

I Tajemnica: Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

Za ++ Józefa Ratajczak, Irenę Gierszewską, Czesława Święćkowskiego, z rodz. Ratajczak, Jereczek, sąsiadów, znajomych, Adama i Marię Prądzyńskich, Brygidę Lipską, chrześniaków Irka i Sylwestra;

Za ++ Edmunda Mania, rodziców z obojga stron i braci;

Za ++ z rodz. Treder, Stencel, Jankowskich, Zarębskich, Feliksa;

Za ++ Teresę i Michała Treder, Gertrudę i Józefa Czapiewskich, dziadków Treder, Czapiewskich i Polaków;      

Za ++ Romana Żynda, Jadwigę Keister, Juliana Keister, Annę Klasa, Leona Klasa, Teresę Żynda, Feliksa Żynda, Leokadię Szydłowską, Brunona Szydłowskiego;

Za ++ Franciszka, Paulinę, Mateusza, Mariannę, Jana, Telesfora, Ludwikę, Mariana, Mieczysława, Łucję, Ludwika, Henryka, Gertrudę, Martę, Jana, Zofię, Marię, Jana, Teodorę, Wandę, Augustyna, Wiktorię, Henryka, Joannę;

Za ++ Zofie Potrac, Feliksa Potrac;

Za ++ Jana Czucha, Ignacego, Annę, Kazimierę, Kazimierza Kosznik, z rodz. Pawelec, Rekowskich, Kosznik, Mollin, Czucha, Machut, Helenę, Jana, Franciszka.

Za ++ Stefana, Weronikę, Józefa Mania, sąsiadów, znajomych, przyjaciół, kapłanów, krewnych, dusze w czyśćcu cierpiące, dusze oczekujące modlitwy, ojców i braci Zmartwychwstańców;

Za ++ Lidię, Stanisława Miotk, Halinę, Jana Skwierawskich, Walerię, Leona Machola, Martę, Aleksandra Zblewskich, Annę, Franciszka Majkowskich, Mariannę, Teofila Skwierawskich, Zofię, Stanisława, Krystynę, wszystkich ks. Zmartwychwstańców z naszej parafii oraz dusze w czyśćcu cierpiące;  1B

II Tajemnica: Biczowanie

Za ++ Martę, Franciszka Kruppa, Helenę, Henryka, Józefa, Martę, Leokadię, Bronisława, Jadwigę, Mieczysława, Leona, Bolesława, z rodz. Jankowskich, Kulczyk, Trzebiatowskich, sąsiadów, znajomych, ofiary wypadków samochodowych, dusze w czyśćcu cierpiące;

Za ++ z rodz. Kulas: Łucję, Jana, Anastazję, Jana, Jakuba, Jadwigę, Franciszka, Stefana, z rodz. Kulwikowskich: Franciszka, Katarzynę, Anastazję, Agnieszkę, Józefinę, Katarzynę, siostrę zakonną Stefanię, siostrę zakonną Franciszkę, Helenę, Praksedę, z rodz. Okoniewskich: Michała, Antoninę, Mariannę, Gertrudę, Marię, Józefa, brata zakonnego Franciszka, z rodz. Skwierawskich: Walentego, Józefinę, Maksymiliana, Mariana, z rodz. Pribnow: Franciszka, Gertrudę, Franciszka;

Za ++ z rodz. Brauer: Martę, Michała, Franciszka, z rodz. Bukowskich, z rodz. Gliszczyńskich: Martę, Jana, Stanisława, z rodz: Szmidt: Augustyna, Piotra, księży, którzy pracowali w naszej parafii;

Za ++ Martę, Alfonsa, Bronisława, Felicję, Anastazego, Augustynę, Antoniego, Jana, Stefanię, Romana, Jadwigę, Irenę, Mariannę, Gertrudę, Konrada, Stefanię, Marię, Władysława, Jana, Marię, Antoniego, Marię, Józefa, Helenę, Zenona, Stefanię, Władysława, Zbigniewa, Leona;

Za ++ Joannę, Józefa, Henryka, Józefa, Elżbietę, Onufrego, Annę, Antoniego, Klemensa, Jadwigę, Joannę, Józefa, Marię, Praksedę;

Za ++ Otylię, Leona, Klemensa, Mieczysława, Leona, Jana, Otylię, Zofię, Anastazję, Franciszka, Annę, Helenę, Edmunda, Feliksa, Stefana;

Za ++ z rodz. Kulas, Parackich, Olszewskich, Dziemińskich, Kosińskich, Proszkiewiczów, Kropidłowskich, sąsiadów i dusze w czyśćcu cierpiące; 2B

III Tajemnica: Cierniem ukoronowanie

Za ++ Marię Żynda, Cecylię i Jerzego Galas, Irenę i Władysława Szamockich, Ludwikę i Romana Szamockich, Helenę i Bernarda Breza, z rodz. Erdmańczyków, Galasów, Bruskich, Nowaków, Piechowskich i dusze w czyśćcu cierpiące;

Za ++ Helenę, Aleksandra, Józefa, Franciszkę, Annę, Melanię, Eugeniusza, Władysława, Mariannę, Franciszka, Leokadię, Bazylego, Jana, Józefa, Teklę, Juliannę, Martę, Józefa, Andrzeja, Ryszarda, Edwarda, Leokadię, Feliksa, Władysława, Zofię, Leona, Martę, Brygidę, Joachima, Agnieszkę, Gabrielę, Franciszkę, Antoniego;

Za ++ Bolesława, Marię, Weronikę, Helenę, Jakuba, Stefanię, Anetę, Bronisława, Franciszka, Zygmunta, Zbigniewa, Krzysztofa, Romana, Józefa, Katarzynę, Jana, Wiktorię, Barbarę, Franciszka, Jakuba, Antoninę, z rodz. Marchel i Schmidt;

Za ++ rodziców Gertrudę i Franciszka, braci Józefa, Stanisława, Tośka, Leszka, Jolkę, Annę, Wandę, Olę, Henrykę, dziadków Kutella i Literskich, teściów Franciszkę i Jana Breza, Jasia Breza, dziadków Breza, Jakuba, znajomych poległych w Smoleńsku;

Za ++ Nessę Brygidę Grunalewską i rodziców z obojga stron, zmarłych z rodziny znajomych sąsiadów, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące;

Za ++ Anastazję, Jana, Antoniego, Bernarda, Wojtka, Arka, za wszystkich krewnych, Annę Bronk, sąsiadów;

Za ++ Józefa, Alojzego, Monikę, Marię, Jadwigę, Walerego, Romanę, Ludwikę, wszystkich krewnych i sąsiadów; 3B

IV Tajemnica: Droga Krzyżowa

Za ++ Czesławę i Benedykta Witkowskich oraz rodziców z obojga stron i rodzeństwo, wszystkie dusze cierpiące w czyśćcu;

Za ++Zofię i Józefa Piechowscy, Halinę Tocha, Edwarda Piechowskiego, Zbigniewa Kitowskiego, Seweryna Okuniewskiego oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące;

Za ++ Leona, Iwonę, Zdzisława, Jerzego, Józefa, Józefinę, Rozalię, Franciszka, Bolesława, Bernarda, Franciszkę, Martę, Józefa, ciocie i wujków;

Za ++ Helenę i Bolesława Kapsiak, Klerę i Leona Cybulskich, Barbarę i Jakuba Knut, Marię i Leona Olszewskich, z rodziny Koseckich i Knut;

Za ++ rodziców Martę i Alfonsa Mrozewskich, dziadków Mrozewskich i Kliczkowskich, teściów Jadwigę i Ignacego Olszewskich, dziadków Wołoszyk i Olszewskich, Władysława Zachariasz, sąsiadów i dusze w czyśćcu cierpiące;

Za ++ Jadwigę, Romana Rajmer, Władysława, Tadeusza, Jana, Marię Rajmer, Leokadię, Franciszka Rajmer, Marię, Józefa Majkowskich, Irenę Recław, Edwina Zwara, Marię, Jana Zwara, Helenę, Feliksa Patoka;

Za ++ Edwina Zwara, Marię, Jana Zwara, Helenę, Feliksa Patoka, Martę, Franciszka, Bernarda Jurczyk, ks. Alfonsa Grzenia, ks. Hieronima, Gretę, z rodziny Drywa, Patoka i Jurczyk, dusze w czyśćcu cierpiące;

Za ++ Martę, Klarę, Józefa, Józefa Literskich, Franciszkę, Piotra Kerlin, Martę, Alojzego, Jana Lodzieckich, Jolantę, Reginę, Stanisława, Tadeusza,  Helenę, Klarę, Annę i Bolesława;  4B

V Tajemnica: Śmierć Chrystusa

Za ++ Andrzeja, Cecylię, Ritę, Marię, Rajmunda, z rodziny Jana, Franciszkę, z rodziny Joannę, Helenę, Agnieszkę, Leona, Ewę, Lucynę, Agnieszkę, Brunona, Teresę, Helenę, Elżbietę, Józefa, kolegów, koleżanki, Teklę, nauczycieli, wychowawców, Ojca Jacka, kapłanów, Teresę, Marię, Wandę, Kazimierza, Agnieszkę, Przyjaciół, sąsiadów, dusze w czyśćcu cierpiące;

Za ++ Zygmunta, Łucję, Aurelię Flis i zmarłych z rodziny, Franciszka, Jadwigę, Juliana, Kazimierza, Elżbietę, Łucję Klawikowskich i zmarłych z rodziny, z rodziny Monikowskich, Bonik, Cygertów, Jelińskich, Kiełpin, Klainszmit;

Za ++ Stanisława, Krzysztofa Kaszubowskich, Henryka Princ, księży zmartwychwstańców, siostrę zakonna Stanisławę Bielawa, Martę, Jana, Stanisława, Marię, Helenę, Anielę Bielawa, Grzegorza, Stefanię, Trudzie, Józka, Gertrudę, Antoniego, Kazimierza, Urszulę, Mariannę Kaszubowskich, Czesławę, Ludwika Blok, Pawła Gach, Brygidę Pałasz, Martę, Gracjana, Alfonsa, Zygmunta, Barbarę Męcikalskich, Waleskę, Stefana, Halinę, Edwarda Princ, Stefana Bielawa, Jana i Brygidę Narloch, Wandę i Benona Lindstet, Franciszka Stenka, Teresę i Zbigniewa Włochowicz, Zbigniewa Bednarskiego, dusze w czyśćcu cierpiące;

Za ++ Walentego, Michała, Agnieszkę, Józefa, Franciszkę, Stefanię, Stanisława, Anielę, Henryka, Antoniego, Pawła, Zygmunta, Franciszkę, Teofila, Matyldę, Józefa, Jana, Martę, Stefana, Marię, Czesię, dusze z rodziny Datów i Gończ, za dusze w czyśćcu cierpiące5B

TAJEMNICE  CHWALEBNE – ŚRODA

I Tajemnica: Zmartwychwstanie

Za ++ Pelagię, Stanisława, Tadeusza, Edmunda, Jana, Agnieszkę, Urszulę, Mieczysława, Kazimierza, Grzegorza, Józefa, Łucję, Huberta, z rodziny Woźniaków, Wróblewskich, Odmiskich, Tadeusza, Aleksandrę, Kazimierza, Agnieszkę, Lidię, Zbigniewa, ks. Władysława Laudowskiego, ks. Józefa Landowskiego, ks. Juliana Papieża;

Za ++ Melanię, Jana, Emila, Amelię, Waleskie, Bolesława, Gertrudę Romańskich, Łucję, Klarę, Cypriana, Jana, Franciszka, Bronisławę Stencel, Leokadię, Franciszka, Augustyna Kosater, Anastazję, Teresę, Bernarda Deja, Anastazję, Augustyna Kaszuba, Jadwigę, Stanisława Deja;

Za ++ rodziców Brzoskowskich, Gadomskich, Zygmunta, braci, siostrę, szwagrów, krewnych z obojga stron, Szulistów, Syldatkie, Dyks, Justrzenka, Gostomskich, Daleckich, Świerczyńskich, Feliksa, Wojciecha, Jadwigę, Dankę, sąsiadów, znajomych, ks. Biskupa Jana Szlagę, zamarłych kapłanów i siostry zakonne, dusze w czyśćcu cierpiące;

Za ++ Bazylego, Martę, Franciszka, Stanisława, Edmunda, Jana, Janinę, Stanisława, Urszulę, Helenę, Władysława, Elżbietę, Helenę, Augustyna, Mariannę, Wojciecha, Konstantego, Helenę, zmarłych z rodziny Górnych, dusze w czyśćcu cierpiące, kapłanów;

Za ++ Alfonsa, Zofię, Stefanię, Michała, Annę, Jana, Agnieszkę, Jana, Józefa, Elżbietę, Antoniego, Jana, Annę, Dorotę, Zbigniewa, Annę, Józefę, Zofię, Jana, Czesławę, Leona, Krystynę, Stefana, Agnieszkę, zmarłych krewnych i pokrewnych z rodziny Stencel, Kosznik, Patoka, sąsiadów, przyjaciół, znajomych, księży, nauczycieli, kolegów, koleżanki;  1CH

II Tajemnica: Wniebowstąpienie

Za ++ Stanisława Wlaźlaka, Agnieszkę, Jana, Józefa, Zofię, Zygmunta Wenckich, Jana i Władysława Prądzińskich, Henryka Guzińskiego, Marię Zwara, Henrykę Cieszyńską,  Włodzimierza Zrodowskiego, zmarłych z rodziny Jankowskich, Wlaźlaków,

Za ++ Karpowiczów, Lepackich, Wrońskich, Kupper, Kostka, ks. Juliana Papieża, księży, siostry Elżbietanki, sąsiadów, znajomych;

Za ++ Helenę, Stefana Bielawa, Gertrudę Rutz;

Za ++ Bogumiłę, Tadeusza Wera, dziadków z obojga stron, Teresę, Romana, Zbigniewa Trzebiatowskich, Helenę, Jana, Józefa, Henryka, Teresę Stegart;

Za ++ Bronisława, Jerzego, Iwonę, zmarłych z rodziny Kulaszewicz, Darznik, dusze w czyśćcu cierpiące;

Za ++ Annę, Bolesława Chmielewskich, Ludwikę, Stanisława Zięba, wszystkich krewnych;

Za ++ Czesława Jereczek, Mariannę, Pawła, Stefanię, Leona, Józefa, Władysława, Bernarda, Walerię, Franciszka, wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące;

Za ++ Różę, Helenę, Zofię, Lidię, zamarłych z rodziny, dusze w  czyśćcu cierpiące;

Za ++ Teresę Szimikowską, Joannę, Jana Szimikowskich, Martę, Jana Teca, z rodziny Teca, Szimikowskich, Gerarda Pellowskiego, Marię i Henryka, Jarosława Marzyńskich; 2CH

Tajemnica III: Zesłanie Ducha Św.

Za++ Leokadię, Franciszka Wysockich, z rodziny Wojciechowskich, Łucję, Jana, Franciszka, Ludomirę, Jadwigę, Władysławę, Łucję, Józefa, Jadwigę, Zofię Plata, Franciszka, Franciszkę, Annę, Teresę, Ryszarda Kropidłowskich, chrzestnych, nauczycieli, lekarzy, poległych, bezdomnych, kapłanów;

Za ++ Agnieszkę i Leona Jakubek, Eleonorę i Leona Pestków, dziadków, pradziadków, chrzestnych z obojga stron, przyjaciół i wszystkich zmarłych z naszych rodzin; 

Za ++ Józefa, Barbarę, Władysława, Lubomirę, Jana, Agnieszkę, Józefa, Bożenę, Czesława, Marię i Benedykta, Barbarę i Czesławę, Edmunda, wszystkich zmarłych oczekujących naszej modlitwy;

Za ++ rodziców Anastazję, Józefa, Leona, Leokadię, Zygmunta, Jana, Józefa, Stanisławę, Cezarego, Ryszarda, Irenę, Bronka, Joannę, Helenę, Anielę, Franciszkę, Mariannę, Józefa, Jacka, Bernatkę, Wacka, Jana, dziadków, wszystkich pokrewnych, znajomych, dusze w czyśćcu cierpiące;

Za ++ Józefa i Klarę Wichert, synów, Józefa, Henryka, Jana, Zygmunta, Helenę i Jana Pichetów, Jana i Łucję Jarzębowskich, Irenę Groth, Ireneusza Sadowskiego i rodziców, Czesława Kosznik, Ksawerię i Józefa Jarząbek, Antoniego Sadowskiego, Ryszarda, Alfreda Wicher;

Za ++ Przemysława, Martę, Pawła Ceplin, Jadwigę, Stanisława, Klementynę, Franciszka Zaborowskich, Łucję, Leona Męczykowskich, Martę, Teodora Hinc, Felicjannę, Jerzego Trzebiatowskich,  3CH

Tajemnica IV: Wniebowzięcie N.M.P.

Za ++ rodziców Zofię, Leona Niklas, brata Józefa Niklas, teściów Zofię, Alojzego Leszkowskich, wszystkich zmarłych z rodziny Niklas, Leszkowskich, Rybakowskich, Kubeszewskich, dusze w czyśćcu cierpiace;

Za ++ Juliana, Anastazję, Józefa, Jana, Kazimierza, Stefana, Piotra, Józefinę, z rodziny Ebertowskich, Jana, Amandę, Henryka, Zygmunta, z rodziny Imianowskich, dusze w czyśćcu cierpiace;

Za ++ Stanisława, Helenę, Józefa, Małgorzatę, Stefana, Martę, Agnieszkę, Marcina, Zytę, Zdzisława, Sebastiana, Barbarę, Kazimierza, Marcina, Bolesława, Jana, Marzenę, Feliksa, Władysławę, Stanisławę, Irenę, Adama, Zbigniewa, Józefa, Gerarda, Barbarę, Elżbietę, Franciszka, zmarłych z rodzin Barton, Grubba, Malik, księży, którzy pracowali w naszej parafii i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące;

Za ++ z rodziny Klasa, Literskich;

Za ++ Wandę, Władysława, Narcyzę, Henryka, Krystynę Słomińskich, Stefanię, Franciszka Kinowskich, Danutę, Grażynę, Rajmunda Weiss, Stanisława Stencel, Stanisława Zbigniewa, Adama, zmarłych rodziców chrzestnych, dziadków, z rodziny Kinowskich, Józefowskich, Pańczochów, Szutenberg, Ostrowskich, zmarłych sąsiadów, znajomych, księży z tej parafii, dusze w czyśćcu;

Za ++ Agnieszkę, Józefa, Brunona, Józefinę, Edmunda, Jana, Franciszka, Katarzynę, Zofię, Józefa, Jana, Barbarę, Edytę;

Za ++ z rodziny Narloch – Lipińskich, dusze w czyśćcu cierpiące, którzy ulegli wypadkom, poległym na wojnie, dusze potrzebujące twej łaski miłosierdzia; 4CH

Tajemnica V: Ukoronowanie M.B.

Za ++ Gertrudę, Stanisława Kluka, Stefanię i Michała Janikowskich, Krystynę i Stanisława Dobrosz, Danutę Zrodowską, Agnieszkę i Jana Kosznik, Stefanię i Jadwigę Bilską, Teresę i Dariusza Maśnych, z rodziny Kroll, Kluka, Janikowskich;

Za ++ Helenę Rudzką, Zygmunta Rudzkiego, Waldemara Rudzkiego, Agnieszkę Kropidłowską, Jana Kropidłowskiego;

Za ++ Jana Brzyskowskiego, Helenę, Władysława Sulej, zmarłych z obojga stron;

Za ++ Martę Marię, Franciszka, Paulinę, Bernarda Ostrowskich, Helenę, Teofila Okoniewskich, Marię, Jana, Henryka, Romana, Wandę, Józefa, Sławka, zmarłych z rodziny, krewnych, sąsiadów, dusze w czyśćcu cierpiące;

Za ++ Weronikę, Alojzego, Alfonsa, Zbigniewa, Rozalię, Konrada, Gertrudę, Stefana, Bronisława, za wszystkich zmarłych z rodziny;

Za ++ rodziców Gertrudę i Jana Zaporowicz, Janinę i Jana Lemieszek, dziadków Teodorę, Jakuba, Józefa i Bronisławę, zmarłych krewnych Jana, Mariannę, Franciszkę, Józefę, Teofila, Józefa, Klarę, Helenę, Franciszka, Marię, Zygmunta, Tadeusza, Jerzego, Zofię, Władysława, Jerzego, Czesława, Urszulę oraz dusze w czyśćcu cierpiące;

Za ++ Mirosławę i Jana Studzińskich, Melanię, Romana, Klarę, Cecylę, Mariana, Waleriana, Marię, Alfonsa, Zofię, Feliksa, Teresę, Henryka, Franciszka, Stefanię, Wandę, Kunegundę, Łucję, Mariana, Wandę, Alfonsa, Franciszka, Zbigniewa, Przemysława, Stanisława, Lidię, Annę, Leona, Otylię, Mariannę i Bogdana, 5CH

TAJEMNICE  ŚWIATŁA – CZWARTEK

I Tajemnica: Chrzest Jezusa w Jordanie

Za ++ Bolesława, Bernardę, Maksymiliana, Tatianę, Włodzimierza, Bogdana, Adama, Pelagię, Jana, Józefa, Wandę, Mieczysława, Klemensa, Marię, Annę, Zofię, Katarzynę, Teresę, Rozalię, Franciszka, Annę, Floriana, Władysławę, Annę, Leona, Teresę, Pawła, Martę, Helenę, Bernarda, Leokadię, Andrzeja, Władysława, Mariannę, Jana, Franciszka, Jana, Czesława, Zygmunta, Alfonsa, Helenę, Brygidę, Henrykę;

Za ++ Annę i Floriana, Krystynę, Władysławę, Teresę, Katarzynę, Mikołaja, Józefa, Augustynę, Franciszka, Zofię, Juliannę, Mariannę, Stefana, Annę, Jana, Annę, Leona, Leona, Jadwigę, Elżbietę, Władysława, Jana, Klemensa, Leona, Walewski, Joannę, Feliksa, Józefę, Stanisława, Wandę, Władysława, Ludwika, Wandę, Janitę, Wandę, Stanisława, Augustynę, Bronisława, Bernardę, Bolesława, Henrykę, Irenę, Bronisława, Edwarda, Małgorzatę, Stanisława, Irenę, Bronisławę, Klarę, Czesława, Jadwigę, Bronisława, Edwarda, Romana, Małgorzatę, Stanisława, Irenę, Bronisławę, Klarę, Czesława, Jadwigę, Magdalenę, Antoniego, Grzegorza, Władysławę, Kazimierza, Helenę, Helenę, Brygidę, Henrykę, za rodziców chrzestnych, teściów, wszystkich kapłanów, wszystkie dusze w czyśćcu; 1ŚW

Tajemnica II: Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej

Za ++ męża Franciszka, rodziców Annę, Władysława, Elżbietę, teściów Klarę i Franciszka, rodziców chrzestnych z obojga stron, babcię Klaman i babcię Nakielską, dziadków, babcie, wujków, ciocie, kuzynów i kuzynki z obojga stron, krewnych: siostrę Joannę, Mateusza, Leszka, Polę, Willego, Leona, Jurka, Elżbietę, Franciszka, Norberta, Klarę, Heńka, Staśka, Geńka, szwagra Lucysia, Gertrudę Kowalską, Antoniego Steinke, Andrzeja Hinc, Jana Wichert, zmarłych i pomordowanych księży, zakonników i zakonnice w obu wojnach światowych, ks. Bema, ks. Mullera, ks. kapelana, ks. Felskowskiego, ks. Landowskiego, ks. Władysława Jarząba, ks. Wiesława Langera, ks. Pawła Miętkiego, ks. Grzegorza Tredera, brata Romana, siostrę Urlykę, ks. Arka, zmarłych księży i braci ze zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, sąsiadów Stanisława Kaszubowskiego, Wandę, Juliana, Andrzeja Klamann, Mieczysława i Leokadię Czapiewskich, Emila, Amalię i Waleskę Romańskich, Dąbrowskiego, Glińskich, Gertrudę i Henryka Karpiesiak, Jacka Kerlin, Okroja, Annę i Józefa Marchewiczów, Janusza Karasek, Marylę i Zygmunta Dargacz, Henryka Mateja, Bolesława Gruchałę, Henryka Kerlin, Piotra Skawskiego, wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące;

Za ++ Eugeniusza, Stanisława i Andrzeja Kujawskich, Romana i Helenę Waszewskich, Jadwigę Skłodowską, Romana Jakusz;

Za ++ z rodzin Kujawskich, Skłodowskich, Waszewskich, Buczyńskich;  2ŚW

Tajemnica III: Głoszenie Królestwa i wezwanie do nawrócenia

Za ++ Martę, Gracjana, Zygmunta, Alfonsa, Barbarę Męcikalskich, Henryka, Waleskę, Stefana, Halinę, Edwarda, Jana i Brygidę Princ, Stanisława, Barbarę i Franciszka, oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;

Za ++ Annę i Józefa Marchewicz, Annę i Antoniego Puzdrowskich, Marię i Zygmunta Dargacz, Urszulę i Stanisława Reich, Walerię i Teodora Grota, Mariannę i Franciszka Marchewicz, Marię i Czesława Pietrzak, Ewę Schonagel, z rodzin Jaworskich, Monasterskich, Gdaniec, Domka, Sturmowskich;

Za ++ Alberta, Zofię, Witolda, Marię Helman, Janusza Pledziewicz, Adama Schmidtke;

Za ++ Uga, Jerzego Piankowskich, Halinę, Teresę Broc, Bernarda Paulinę, Ignacego, Anielę, Reginę, Bernarda Peplińskich, Augustynę, Jana, Klarę, Stanisława Klasa, Lidię Zaworską, Jana Stencel, oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;

Za ++ Weronikę, Franciszka, Henryka, z rodzin Klinkoszów, Leszków, Reknaglów, Bobryków, Radafów, Cygertów, Karkatów, Babcie, Dziadków z obojga stron, Ciocie, Wujków, Kuzynostwo, Dominikę Zdrojewską, Przemysława, Jana, Stanisława, Marię, Józefa, Władysława, Jadwigę, Anastazję, Juliusza, Antoniego, Bronisławę, Jadwigę, Władysława, Antoniego, Bronisławę, Księży Biskupów, oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;

Za ++ rodziców Agnieszkę i Izydora, teściów Jadwigę i Leona, rodziców chrzestnych z obojga stron, dziadków z obojga stron, Ryszarda, Jerzego, z rodziny Turzyńskich i Kuplerów;  3ŚW

Tajemnica IV: Przemienienie Pańskie na Górze Tabor

Za ++ rodziców Martę i Jana, teściów Martę i Bronisława, brata Ryszarda, siostry Teresę i Jadwigę, mężów Mieczysława i Jacka;

Za ++ Helenę i Kazimierza Szmytkowskich, Helenę i Antoniego Kosmowskich, Teofilę i Stanisława Szmytkowskich, Marię i Władysława Betlejewskich, Julię i Władysława Świątkowskich, Bożenę i Piotra Radkowskich, Julię i Stefana Drabik, Mariana i Leszka Kopacz, Zofię Grochowską, za dusze w czyśćcu cierpiące;

Za ++ rodziców Brunona i Józefę, teściów Władysława i Klarę, ciocie i wujków Mariannę, Agnieszkę, Pelagię, Jadwigę, Bernarda, Pawła, Franciszka, Teodora, Mariannę, Helenę, Bronisława, Tomasza, Franciszka, Bogdana, Bronisławę;

Za ++ Michalinę, Antoniego, Edmunda, Rafała, Annę Warsińskich, Zygmunta, Wandę, Jana Jaźwińskich, Helenę, Jana Nakielskich, Annę, Henryka Spriwald, Tadeusza Pakizer, z rodziny Warsińskich, Jaźwińskich, Nakielskich, Lipińskich

Za ++ Gerarda Zabrockiego, Józefa i Benedykta, Agnieszkę, Konrada, Ludwika Waśniewskich, Mariana i Jana Hinc, Janinę Zabrocką, Helenę, Edmunda Łukowicz, z rodziny Kiedrowskich, Luttszwagier i Majewskich;

Za ++ Leokadię, Józefa, Bronisława Wenta, babcie, dziadka, teściów, Marie i Romualda Tubisów, za dusze w czyśćcu cierpiące;

Za ++ Józefa, Józefinę, Hilarego Zdrojewskich, Klarę, Jana, Zygmunta, Zbigniewa Kiełpin, Krystynę Basendowską, Annę, Jana Osińskich, Martę, Franciszka, Julię, Jana, za dusze w czyśćcu cierpiące; 4ŚW

Tajemnica V: Ustanowienie Eucharystii

Za ++ Janusza, Augustynę, Augustyna, Waltranta, Rudolfa, Martę, Bronisława, Mieczysława, Rozalię, Augustyna, Józefa, Annę, Franciszka, Jerzego, Helenę, Edwarda, Mieczysława, Daniela, Lidię, Bernarda, Teresę, Henryka, Helenę, Antoniego, Gertrudę, Jerzego, Edwarda, Brunona, Zygmunta, Janinę, Jana, Zbigniewa;

Za ++ z rodziny Szutenberg, Młyńskich, Szwarc, Ciecholewskich;

Za ++ Teodorę, Jana, Bernarda, Katarzynę, Jana, Bernadetę, Antoniego, Weronikę, Klemensa, Agnieszkę, Bonifacego, Wandę, Jana, Lidię, Jadwigę, Józefa;

Za ++ Annę, Marię Cherek, Franciszkę, Teofila, Jana i Agnieszkę, Teofila i Walerię, Helenę, Józefa, Teofila i Franciszkę, Franciszkę, za wszystkich z rodziny Cherek, Józefa Lehmann, Romana, Rozalię i Wincentego, Stanisława i Marię, Wiesława Lehmann, za wszystkich z rodziny Lehmann, Kazimierę i Józefa Kolińskich, Wiktorię Petową, Ludwikę Makurat, Monikę Klamann, Kazimierza, Urszulę Polak, Ewę Ring, Irenę Wojewódka, za wszystkich Zmartwychwstańców, księży spoczywających na cmentarzu kościerskim, za dusze w czyśćcu cierpiące, za wszystkich poległych w czasie drugiej wojny światowej, za wszystkich nauczycieli i wychowawców;

Za ++ Irenę, Zygmunta Imiłkowskich, Wiktorię, Leona, Ludwika, Tadeusza Kowalskich, Mariana Stanny, Leopolda Molesztak, Józefa Brylowskiego, Annę, Leona, Helenę, Jana Edwarda Brylowskich, z rodziny Imiłkowskich, Kowalskich, Halików i Brylowskich, Eugeniusza, Halinę Szamborskich, Urszulę Cygiert, Jana, Helenę Kosater;  5ŚW

TAJEMNICE  BOLESNE – PIĄTEK

I Tajemnica: Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

Za ++ Marię, Stanisława, Józefa Uliasz, Stanisława, Zofię i Władysława Kolarzów, Klotyldę Turek, Leonarda i Edytę Knut, Agatę Helnarską;

Za ++ rodziców Półczyńskich, z rodziny Gruchałów, Nóżków, Chmurczyków, Urszulę i Stanisława, Irenę i Jana, Bogusławę i Zygmunta, Zygmunta i Edwarda, Sebastiana i Jana;

Za ++ Włodzimierza, Mariannę, Jana, Janinę Woźniak, Jadwigę, Michała, Barbarę Kujach, Jerzego Woźniak;

Za ++ z rodziny Żołądek, Hieronima, Mariannę, Jana, Józefa, Wandę, Agnieszkę, Damicellę Landowską, z rodziny Okrój Agnieszkę, Leona, Waleriana, Annę, Annę i Józefa Peplińskich, Stefana Łangowsika, Juliana Rajkowskiego, Edmunda Heft;

Za ++ z rodziny Kleinschmidt, Ignacego, Anastazję, Gerarda, Władysława, Franciszka, Czesława, Irenę Szulc, Annę Schwichtenberg, dziadków z obojga stron, chrzestnych, z rodziny Lubińskich : Władysława, Gertrudę, Annę, za wszystkich krewnych, z rodziny Kleinschmidt, Lubińskich, Troka, Schwichtenberg, znajomych Gertrudę, Władysława, Franciszkę, Leona, Gertrudę, Michalinę, za dusze w czyśćcu cierpiące;

Za ++ Jadwigę i Mieczysława Kiedrowskich oraz z rodziny Grot i Kiedrowskich;

Za ++ męża Henryka, z rodziny Gierszewskich, Wieśniaków, Bińkowskich, Drabików, Krystynę, Jerzego, Czesława, Janinę, Klemensa, Marylę, Helenę, Alberta, Bernadetę i sąsiadów; 1B

II Tajemnica: Biczowanie

Za ++ z rodziny Grulkowskich : Józefa, Matyldę, Stanisława, Franciszka, Edwarda, z rodziny Wódkowskich : Franciszka, Zofię, Agnieszkę, z rodziny Lorenc: Stanisława, Helenę;

Za + Stefana Lemańczyk;

Za ++ Józefa Zdrojewskigo, Amalię, Franciszka, Jana Sierockich, Jana, Klarę, Zygmunta, Zbigniewa Kiełpin, Krystynę Basendowską oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące;

Za ++ Michała, Anastazję, Wandę, Waleriana, Gertrudę, Romana, Adama, Jana, Leona, Agnieszkę, Elżbietę, Władysława, Czesława, Pelagię, Stefana, Janinę, Stefanię, Zbigniewa, Małgorzatę;

Za ++ ojca Klemensa Ramczykowskiego, Jana Łangowskiego, dziadków z obojga stron, Żanetę, Leokadię, Stanisława, Natalię, Stanisława, Teodora, Jana, Stefana, Helenę, z rodziny Gostkowskich, Ramczykowskich, Pianowskich, Stanisława Dorawa, sąsiadów i dusze w czyśćcu cierpiące;

Za ++ rodziców Jana i Annę, siostrę Leokadię, Stanisława, Jana, Helenę, Stefana, dziadków, chrzestnych, Irenę, Stefanię, Wincentego, Romana, Gerarda, Ryszarda, Helenę, Stanisława, Józefa, Józefę, Teodora, Jana, Franciszkę, Stefanię, Jadwigę, Józefa, Franciszkę, Łucję, Annę, Franciszkę, Klementynę, Martę, Alfonsa, Józefa, Michała, Klemensa, Stanisława, sąsiadów i dusze w czyśćcu cierpiące;

Za ++ Walerię i Pawła Bielawów, Jana Słomińskiego, Danutę i Benedykta Majewskich, Irenę i Bronisława Czerwińskich;  2B

III Tajemnica: Cierniem ukoronowanie

Za ++ Marię, Władysława, Jana, Danutę, Józefa, Franciszkę, Agnieszkę, Janinę, Franciszka, Józefa, Franciszkę, Zofię, Józefa, Stanisława, Annę, Franciszka, Antoniego, Barbarę, Wiktora, Leona, Łukasza, Krystynę, Łucję, Barbarę, Tadeusza, Jana, Apolonię, Wiktorię, Leokadię, Franciszkę, Agnieszkę, Jana, Jadwigę, Leopolda, Jadwigę, Pawła, Andrzeja, Brygidę, Joachima, dusze w czyśćcu cierp.;

Za ++ Genowefę, Zygmunta, Andrzeja Komar;

Za ++ Teresę, Feliksa, Pelagię i Agatę Konkol, braci: Jana i Józefa, Irenę, Klemensa, Stanisława Hinca, Zbigniewa oraz dusze w czyśćcu cierpiące;

Za ++ Agnieszkę, Aleksandra, Henryka, Jolantę, Stefanię, Benedykta, Benedyktę, Jolantę, Erykę;

Za ++ Agnieszkę, Aleksandra i Henryka Brunieckich, Zofię, Michalinę i Piotra Pisarskich, Władysława, Kunegundę, Jana, Mieczysława, Tadeusza, Stanisława, Helenę Jankowskich, Józefę Brokos, Józefa Bławat, Stanisławę Jabłonkę, Jarosławę Kwas, Łucję i Stefana Klaman, dusze w czyśćcu cierpiące;

Za ++ z rodziny: Bulczak, Gol, Pompeckich, Gorgolewskich, Labuda, Grzenkowicz, Reglińskich Kotłowskich, Formela, Pawelczyk, Jędrzejewskich, Hoppa, Cirockich, Kowalewskich, Groth, Cierpisz, Zdańko, Łachwicz, Dziarmaga, Bartyzel, Zabdyr, Domrzalskich, Niewiadomskich;

Za ++ Tadeusza, Teresę, Romana, Janinę, Juliusza, Leokadię Pietruszewskich, Leona, Mariannę, Alojzego, Agnieszkę Kełpin, Annę Duzowską, Stanisława Podrazik, Marię Zwara, Józefa, Anastazję, Jana Brzoskowskich, Euzebiusza Podsiadło, Andrzeja, Amelię, Jana, Hannę, Barbarę Gubrynowicz;  3B

IV Tajemnica: Droga Krzyżowa

Za ++ Jadwigę, Józefa, Gertrudę, Ryszarda, Franciszka, Halinę Skwierawskich, z rodz. Knybów, Wilczyńskich, Węsierskich, Leokadię Grafka, Marię Żynda, Franciszkę, Jana Łukowicz, z rodz. Kobielów;

Za ++ z rodz. Jażdżewskich, Mariannę, Wojciecha, Benedykta, Jana, Gertrudę, wszystkich krewnych z rodz., z rodz. Pałasz, Teodozję, Leona, Edmunda i wszystkich z rodziny;

Za ++ Leokadię, Kazimierza, Helenę, Władysława, Henryka, Edwarda, z rodz. Sujeckich, Tadeusza, Zofię, Franciszka, Mariannę, Leszka Dąbkiewicz, Mariannę, Władysława, Rozalię Słomińskich, Mariannę i Juliana Synak;

Za ++ Annę, Izydora, Agatę, Anię, Renatę Szyca, Kazimierę, Alojzego, Gertrudę, Bronisława, Agnieszkę, Teofila, Helenę, Józefa, Zdzisława Lemańczyk, Józefa Werochowskiego, Bolesława Cieszyńskiego, Jerzego Pestę, Stefanię, Józefa Chajewskich;

Za ++ Ksawerego i Marię Prądzyńskich, Annę i Konrada Szyca, z rodz. Żmuda, Trzebiatowskich, Kazimierza Bławat, Wandę i Romana Przybyła, Izydora i Annę Szyca, rodziców z obojga stron, naszych księży i dusze w czyśćcu cierpiące;

Za ++ Alfonsa, Zofię, Annę, Jana, Stefanię, Michała, Agnieszkę, Jana, z rodz. Stencel, Kosznik, Patoka, sąsiadów, przyjaciół, znajomych, Krystynę, Ryszarda, Adriannę, Dariusza, księży, nauczycieli, koleżanki i kolegów;  4B

V Tajemnica: Śmierć Chrystusa

Za ++ Agnieszkę i Henryka Łangowskich, Łucję i Leona Zblewskich, Franciszkę i Augustyna Łangowskich, Halinę i Władysława, Smuczyńskich, Feliksa Ciężkiego, Reginę i Edmunda Narloch, Józefa Łangowskiego, Mieczysława, Zbigniewa, Pelagię, Leona i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące;

Za ++ Helenę, Piotra, Łucję, Leona, Jana Zblewskich, Irenę, Agnieszkę, Henryka, Mieczysława, Zbigniewa, z rodz. Worsińskich, Stobińskich, Kreftów, chrzestnych, babcie, dziadków, z obojga stron, dusze w czyśćcu cierpiące;

Za ++ Franciszkę, Franciszka Literskich, Zbigniewa, Wiesława, Zofię Kropidłowskich, Czesława Targowskiego, Marię, Stanisława Lesiak, wszystkich pokrewnych, Janinę, Gertrudę i Jana;

Za ++ ks. Pawła Miętkiego, Waleriana, Zofię, Franciszkę, Jana, Józefa, Annę, Jana, Bogumiłę, Mieczysława, Władysławę, Mariana, Janinę, Brunona, Władysława, Helenę, dusze w czyśćcu cierpiące;

Za ++ Józefa, Edmunda Kutela, Gertrudę, Franciszka Kutela, Stanisława, Jolantę, Antoniego Plichta, Huberta Plichta, Gerarda Tuszkowskiego, Kazimierza, Ryszarda Stolc, Szymona, Marię Brunieckich, Magdalenę Rekowską;

Za ++ Stefana Stencel, Martę Stencel, Leopolda Stencel, Agnieszkę Bosak, Franciszka Bosak, Agnieszkę Bosak, Rozalię Stasiszyn, Piotra Stasiszyn, Annę Żegleń;

Za ++ Joannę, Romana Winczewskich, Wandę, Juliana i Andrzeja Klaman, Marię Okoniewską, dziadków, pradziadków, przyjaciół, znajomych, krewnych, ks. Zmartwychwstańców;  5B

TAJEMNICE  RADOSNE – SOBOTA

I Tajemnica: Zwiastowanie N.M.P.

Za ++ Alfonsa Okoniewskiego, Rafała Laskowskiego, ks. Edmunda Jastrzębskiego, Franciszkę, Jana, Teresę, Janusza, Henryka Borkowskich, Zofię i Józefa Okuniewskich, Mirosławę Engler, Arkadiusza Gliszczyńskiego, babcie i dziadków z obojga stron, sąsiadów Bałachowskich, Cybulów, Helenę Lemańczyk, Bożenę Medykowską;

Za ++ Jana, Annę, Piotra, Agnieszkę, Aleksandra, Janinę, Konrada, Lucjana, Jana, Franciszka, Bolesława, Wandę, Leona, Remigiusza, Romana, Mariana, Joannę, Jana, Jerzego, Marię, Tadeusza, Jana, Edwina, Cecylię, Agnieszkę, Marię, Ewę, Władysławę, Mariana, Teodorę, Bernarda, Elżbietę, Wiktora, Antoninę, Bernarda, Antoninę, Władysława, Janinę, Reginę, Jana, Irenę, Martę, Jana, Weronikę, Jana, Teresę, Tadeusza, Agnieszkę, Władysławę;

Za ++ z rodz. Podolskich, Romana, Rozalię, Zygmunta, Alfonsa, Romana, Janinę, rodziców chrzestnych, z rodz. Ćwikałowskich, Alojzego, Helenę, Gertrudę Blok, Urszulę, Jana, Półczyńskich, Józefa, Krystynę, Bernarda, Helenę, Brygidę Pałasz, rodziców chrzestnych z obojga stron;

Za ++ Otylię, Maksymiliana Brzezińskich i ich rodziców, Tomasza Brzezińskiego, Huberta Żeromskiego, Kazimierę i Zbigniewa Rzerzycha i ich rodziców, Iwonę Jańczak, Romę Miłota, Elżbietę i Leszka Rzerzycha, Franciszkę i Woltera Ciwiś, Władysławę, Pawła i Bogdana Nichnerowicz, Marię Janikowską i ks. Franciszka Janikowskiego;

Za ++ z rodz. Czech, Kosznik: Huberta, Gracjana, Stefanię, Ludwikę, z rodz. Makurat, Bronisława, Annę, Jana, Franciszkę, Jana, Emila, z rodz. Klein: Wiktora, Łucję, Jana, Leona, Helenę, Piotra, Wandę, Bernarda, Bronisławę, Zygmunta, Helenę, Stanisława, Feliksa, Andrzeja, Genowefę, Kazimierza, Irenę, Stanisława, Marka, z rodz. Tusk: Helenę, Pawła, Stanisława, Kazimierza, z rodz. Mądrych: Monikę, Teofila, Irenę, Stefanię, z rodz. Stolc: Leona, Helenę, Janinę, Danutę, Franciszka, Kazimierza, Marka, Mieczysława, sąsiadów, księży i dusze w czyśćcu cierpiące;  1R

II Tajemnica: Nawiedzenie Św. Elżbiety

Za ++ rodziców, rodziców chrzestnych, Teresę, Stanisława Styp-Rekowskiego, Wandę, Józefa, Bronisławę, Józefa, Krystynę i Ryszarda Kreft, Kunegundę, Teresę Franciszka, Szczepana, Stanisława Górskiego, Tadeusza, Martę, Rozalię, Wandę, Konrada, Zofię, Józefa, Weronikę, Jana, Bronisławę, Klemensa, Annę, Bronisława, Gertrudę, Józefa, Annę, Władysława, wszystkich krewnych i dusze w czyśćcu cierpiące;

Za ++ Mieczysława Literskiego, z rodz. Literskich, Mermela, Kiedrowicz, Recław, Dułak, Stanisławę Jezierską, Romana Liedtke, z rodz. Zielke, Woźniak, Waldemara Tabor, Wandę i Józefa Cichosz, dusze w czyśćcu cierpiące;

Za ++ Jana, Salomeę, Annę Paczkowskich, Mariannę, Teresę, Władysława, Rogalskich, Franciszkę, Michała Burandt, Tadeusza Dziemińskiego, ks. Juliana Papieża, ks. Leszka Czyża, księży, Henryka, Jana, Józefa, Domżalskich, ks. kan. Jutrzenkę Trzebiatowskiego, dusze w czyśćcu cierpiące;

Za ++ z rodz. z obojga stron, Emmę, Bernarda Anzlik, Gertrudę, Jana, Agnieszkę, Edmunda, Marka Werochowskich, męża, syna, Zygfryda, Jana, Bronisława, Helenę, Antoniego, Marię, Józefa, Leokadię, Franciszkę, Agnieszkę, Krystynę, Hildegardę, Wandę, Elżbietę, Jana, Edmunda, Stefanię, Edmunda, Władysława, Czesława, Stefana, Mariana, babcie, dziadków, wszystkich pokrewnych, znajomych, sąsiadów, ks. Zmartwychwstańców, dusze w czyśćcu cierpiące;

Za ++ Konrada, Agnieszkę, Jerzego, Anielę, Anastazję, Anastazego, Franciszkę, Elżbietę, Leona, Mariannę, Stanisława, Henryka, Elżbietę, Janinę, Zofię, Władysława, Helenę, Brunona, Jurka, Misię, Henryka, Jarosława, Ludwikę, Jana, Halinę, Martę, Gertrudę, Stanisława, Pelagię, Gertrudę;

Za ++ Hilarego i Jolantę Senger, Monikę i Aleksandra Marchewicz, Jadwigę i Władysława Nickel, Marię i Leonarda Lubińskich, Bernadetę, Janusza, Aleksandra, Józefę, Augustyna, Zofię, Reginę, Albina, Teresę, Franciszka, Janinę, Jana, Czesława, dziadków, ciocie i wujków z obojga stron, koleżanki i kolegów z pracy, sąsiadów i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące;  2R

III Tajemnica: Narodzenie Jezusa

Za ++ z rodz. Literskich, Ostrowskich, Stanisława, Leokadię, Bronisławę, Gertrudę, Józefa, Stanisława, Kazimierę, Kazimierza, Henryka, Franciszka, Mariannę, Tadeusza, Jana, Bernarda, Marysię, Marię, Irenę, Zygmunta i dusze w czyśćcu cierpiące;

Za ++ Czesławę i Franciszka Wróblewskich, Mariannę i Józefa Budnarowskich, dziadków z obojga stron, rodziców chrzestnych, Aleksa, Jana, Gustę, Annę, Elżbietę, Józefa, Agnieszkę, Alfonsa, Zdzisława, Monikę, sąsiadów, dusze w czyśćcu cierpiące;

Za ++ Klarę, Józefa Polak, z rodz. Wojciechowskich, Polak, Franciszka Cyrzan, z rodz. Szlagowskich;

Za ++ Piotra, Anastazję, Bernarda, Annę, Michała, Leona, Bolesława, Genowefę, Agatę, Łucję, Zofię, Liberatę, Jadwigę, Józefa, Mariannę, Juliannę, Martę, Roberta;

Za ++ Jana Bilińskiego, Helenę, Mikołaja, Annę, Leona, Zygmunta, Władysława, Gerarda, Jana, Zygfrydę, Jana, Władysławę, Kazimierza, Elżbietę, Jadwigę, Teresę Frankowską, Jana Kurasiak, dusze w czyśćcu cierpiące;

Za ++ rodziców Stefanię i Leona Jakubek, dziadków z obojga stron, Wandę Gierszewską, Danutę Zrodowską, Stanisławę i Alojzego Nikiel, Żermenę, Eugeniusza, Rozalię, Henryka Laskę, kapłanów i siostry zakonne;

Za ++ z rodz. Talkowskich, Zofię, Bernarda, Jana, Krystynę, Piotra, Konrada, Jana, Bertę, Marcina, Augusta, Pawła, Jana, Bernarda, Feliksa, Jana, Martę, Bernarda, Pawła, Jana, Rudolfa, Annę, Elżbietę, Gizelę, Annę, Bruna, Agnieszkę, Leona, Jana, Annę, Józefa, Stefana, Marię, Andrzeja, Wiktorię, Alfonsa, Anielę, Marię, Feliksa, Weronikę Pyza, Marię, Stefana, Michała, Marię Tridel, z rodz. Leszczyńskich, Zbigniewa, ks. Szyca, z rodz. Szwankowskich, ks. Paner, Andrzeja, z rodz. Litwinów, Józefa, Jarosława, Elżbietę, Ryszarda Koniuszewskich, Zbigniewa Urban, Jerzego Michnik, Michała, Weronikę, Wiesława, Kazika, Trudę, Bogdana, Zbigniewa Weglarczyk, Lucię, z rodz. Matuszyńskich;  3R

IV Tajemnica: Ofiarowanie Jezusa w świątyni

Za ++ babcie Mariannę i Joannę, dziadków Jana i Franciszka, krewnych, Leona, Stefanię, Lidię, Jana, Stefana, Edmunda, Teresę, Jana, Marię, Jana, Leona, Franciszka, rodziców Franciszka i Jadwigę oraz Ludwikę i Jana, Małgorzatę, przyjaciół Edmunda, Józefa, Danutę, Stefanię, Mirosławę, Gerarda, Katarzynę, Annę, księży Edmunda, Stefana, Antoniego i dusze czyśćcu cierpiące;

Za ++ Marię, Jana, Matyldę i Ignacego Dysarz, Franciszkę, Franciszka Wirkus, Wandę, Feliksa Zimmermann, Annę, Genowefę, Ignacego, Jana, Jadwigę Gawin, Edmunda, Annę, Jadwigę, Irenę, Ryszarda, Jadwigę, Edmunda Bełwon, Mariannę, Franciszka Kujawa, Lecha, Wita, Agatę Karwacką;

Za ++ rodziców Agnieszkę, Wacława i ich rodziców, dziadków Franciszkę, Jana, Stanisławę i Stanisława, Marię, Alfonsa i ich rodziców oraz Waldemara, ciocie Kaliszewskie, ich rodziców i dziadków, Anastazję, Kazimierza i ich rodziców, z rodzin Domaszk, Chrzanowskich, Gałeckich, Dittmer, Cichosz, Różańskich, Niwińskich i za dusze w czyśćcu cierpiące;

Za ++ Feliksa, Zenona, Edwarda, Bernarda, Aleksandra, Mariana, Józefa, Waleskę, Władysława, Elżbietę, Aleksandra, Leokadię i Antona;

Za ++ Jana, Zygmunta Kaszubowskich, rodziców Martę i Andrzeja, z rodziny Kaszubowskich i Majkowskich, Teresę, Konrada, Marię, Agnieszkę, Kazimierza, Gertrudę, Stanisława, Floriana, Tadeusza i za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące;

Za ++ Annę i Bernarda Szuta, Annę, Waleriana, Zofię i Jana Brzeskich, dziadków i rodziców chrzestnych z obojga stron, Gertrudę i Wacława Losiak, Marię i Leona Czapiewskich, Jana, Stanisława, Stefanię, Martę, Rozalię, Antoniego, Helenę, Cecylię, Bolesława, Zygmunta, Agnieszkę, Wandę, Alfonsa, Annę, Jana, Janinę, Barbarę, Martę, Elżbietę, Czesława, Grażynę, Wiesławę, Teresę, Feliksa, Klemensa, Bronisława, Reginę, Jana, Władysława oraz z rodziny Zaworskich, Szuta, Kropidłowskich i Brzeskich;

Za ++ Władysława Brzoskowskiego, Annę, Zygmunta, Antoniego i Teresę Lejk, Józefa Libera, Helenę, Jana Chmielewskich, Grzegorza Trzcińskiego, Franciszkę i Władysława Brzoskowskich, Małgorzatę i Jana Heksel i Helenę Bławat4R

V Tajemnica: Odnalezienie Jezusa w świątyni

Za ++ Annę Januszkiewicz, Zofię Goleniewicz, kuzynów Władysława Szwarc, Joannę Szwarc, Mieczysława Fecoka, Waldemara i Marię oraz dusze w czyśćcu cierpiące, rodziców Anielę i Jana, Konstancję i Maksymiliana, rodzeństwo Romana i Rozalię, Jana i Helenę, Alojzego, Marię i Konrada, Jadwigę i Władysława, Maksymiliana i Romana, rodziców chrzestnych Marię i Walentego, księży: Jana Mullera CR, Władysława Landowskiego, Władysława Piaskowskiego CR i Władysława Bulitle, ciocie i wujków, kuzynów, kolegów i koleżanki, nauczycieli Józefa Pawelskiego, Bernarda Meyera i Bronisławę;

Za ++ Annę i Jana Pankiewicz, Wiktorię i Franciszka Dyląg oraz z rodzin: Pankiewicz i Dyląg, Gancarz, Zięba, Wójcik, Lewanda, Szydłowski, Stanula, Socha, Lisowski, Dziedzic, Kasowicz, Madej, Kuraś, Buś, Ks. Władysława Pawikowskiego, wszystkich krewnych, znajomych, przyjaciół i dobrodziejów oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;

Za ++ Benedyktę Nowopolską, Agnieszkę i Maksymiliana Nowopolskich, Stefanię i Benedykta Muchowskich, Helenę i Franciszka Kełpin oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;

Polećmy także Miłosierdziu Chrystusa Zmartwychwstałego wszystkich zmarłych Kapłanów i Braci, którzy pracowali w tutejszej parafii oraz zmarłych z rodzin kapłanów obecnie pracujących: Pacholec, Kryzel, Janikowski, Pankiewicz, Szczeciński, Bulczak, Koperek, Kłosowski i Pawluczuk, Braci Zewnętrznych naszego Zgromadzenia oraz wszystkich przyjaciół, rodziców kapłanów i braci, krewnych i dobrodziejów  Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego;